Geplaatst op 14 Reacties

Afkolven van moedermelk

Moedermelk kan worden afgekolfd en bewaard en vervolgens worden verwerkt en aan het kind worden aangeboden. Dit hele proces wordt besproken in een serie van vier artikelen: Afkolven van moedermelk, Moedermelk bewaren, Moedermelk verwerken en Voeden met moedermelk. Voor moedermelk kan in de meeste gevallen ook donormelk worden gelezen en het laatste artikel kan ook slaan op het voeden met andere melk dan moeder- of donormelk.

Dit is deel 1: Afkolven van moedermelk

© CGA van Veldhuizen-Staas, 2006, 2011, 2015, 2019, 2021

Inhoudsopgave

Drinken aan de borst
Afkolven als imitatie van drinken aan de borst
Melkproductie
Toeschietreflex
Andere soorten massage
Afkolven met de hand
Afkolven met hulpmiddelen
Afkolven met een handkolf of een elektrische kolf
De beste kolf

Drinken aan de borst

Borstvoeding geven is het voeden van een kind aan de borst. (Zie voor een meer precieze definiëring ‘Waar hebben we het eigenlijk over?’ Volgens onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is dit de voeding van eerste keuze voor elke zuigeling op de hele wereld. Voor alle gezonde, op tijd geborenen kinderen en voor het merendeel van de te vroeg geboren en/of zieke kinderen is volledige borstvoeding gedurende de eerste zes levensmaanden en borstvoeding, naast geschikte andere voeding tot en met het tweede levensjaar of daar voorbij, de meest geschikte voeding. Er zijn omstandigheden waarin het niet mogelijk is dat een kind uitsluitend bij de moeder aan de borst drinkt. De eerst aangewezen vervangende voeding is dan de afgekolfde melk van de eigen moeder. De volgende keuze is de melk van een andere moeder en pas dan een kunstmatige zuigelingenvoeding.

Het drinken van een baby is de meest effectieve manier om melk uit de borst te halen. Het is een zeer ingewikkeld samenspel van positieve en negatieve druk en hormoonwerking.

kop of munt
Geheel links de tong in rust. Daarnaast van links naar rechts de bewegingen van de tong tijdens het drinken aan de borst. Na de meest rechtse positie valt de tong even in ruststand om de melk te laten stromen en begint dan weer opnieuw. Tekeningen: Gonneke van veldhuizen-Staas

 

 

 

De baby neemt de borst diep in de mond, zodat de tepel tot ongeveer de overgang van hard en zacht gehemelte komt, en de lippen sluiten de mondholte luchtdicht af. De kaken en de tong masseren de borst en geven en lichte druk (positieve druk), maar stimuleren vooral de zenuwuiteinden die zorgen voor het aanzetten tot de afgifte van prolactine (melkaanmaak) en oxytocine (melkstroom). De bewegingen van de tong verplaatsen zich min of meer van de punt van de tong (voor in de mond, tegen het verste deel van de tepelhof) naar de basis (diep in de mond bij de tepel), waarbij telkens met een volgend deel van de tong de borst tegen het gehemelte wordt gedrukt. De kaak is daarbij opgetrokken. Op het moment dat de basis van de tong klaar is, zakt de hele onderkaak omlaag, samen met de tong, waardoor de mondholte groter wordt. Omdat de mondholte luchtdicht is afgesloten door de lippen ontstaat er een onderdruk (negatieve druk, vacuum, soms ten onrechte zuiging genoemd), waardoor de melk kan gaan stromen.
Tegelijkertijd wordt door de massage van de tepelhof en de daarin gelegen zenuwen de hypofyse (klein orgaan in de hersenen) aangezet om oxytocine af te geven, wat op zijn beurt weer zorgt voor de toeschietreflex. Oxytocine stuurt namelijk de kleine spiertjes rondom de melkklieren aan tot samenknijpen, waaroor de melk in die kliertjes er met kracht wordt uitgeperst.
De melk spuit met kracht uit de tepelopeningen en komt daardoor vrij ver achter in de mond terecht om te worden doorgeslikt. Het hormoon prolactine zorgt voor een nieuwe impuls voor het direct aanmaken van melk. Ook het leeg worden van de borst (meer bepaald het leeg maken van de melkvormende cellen) veroorzaakt een hernieuwde aanmaak van melk. Het is uiteindelijk niet het ”zuigen” van de baby dat de melk uit de borsten haalt,  maar de positieve druk in de borst als gevolg van het hormoon oxytocine, dus van de toeschietreflex, die verantwoordelijk is voor de grootste melkstroom van de borst naar de baby.

De uiteindelijke hoeveelheid melk is afhankelijk van het aantal keren dat de baby per etmaal drinkt en van zijn drinktechniek (de effectiviteit waarmee hij de borst kan legen) enerzijds en van het melkmakend vermogen van zijn moeder en de opslagcapaciteit in haar borsten anderzijds. Hoe beter de borsten geleegd worden en hoe vaker zij worden geleegd, hoe meer melk er zal worden gemaakt. Een effectief drinkende baby zal over het algemeen meerdere keren per voeding een TSR opwekken en zo zorgen voor meer melk.
Aan de borst drinkende kinderen weten zelf hoe ze voor meer melk moeten zorgen. Ze vragen vaker om de borst. Dat kan zijn een terugkerend verschijnsel zijn van een paar dagen heel vaak willen drinken, bijvoorbeeld elk uur, waar voorheen eerder elke 3 uur werd gedronken. Een andere manier is het clustervoeden. Bij clustervoeden wil het kind gedurende een enkele uren durende periode heel vaak korte voedingen.

Afkolven als imitatie van drinken aan de borst

Bij het afkolven van moedermelk moet worden gestreefd naar een zo goed mogelijke imitatie van het drinken van de baby. Tot nu toe was er geen manier ontwikkeld waarbij het zeer ingewikkelde samenspel van positieve en negatieve druk en massage volledig wordt nagebootst. Een zeer nieuw systeem imiteert deels de positieve druk door het gebruik van flexibele siliconen kolfschilden. De nadruk van een kolftechniek kan liggen op ofwel massage en positieve druk (afkolven met de hand) of op negatieve druk (afkolven met een kolf) eventueel gecombineerd met massage met de handen. Bij het drinken van de baby zijn zowel de positieve als de negatieve druk van belang, maar de positieve druk lijkt daarbij dominant te zijn.

Melkproductie

De melkproductie wordt bepaald door de grondigheid van het legen van de borst en van de frequentie waarin melk wordt gevraagd. Het is dus belangrijk dat de borsten bij het kolven zo goed mogelijk worden geleegd en dat het kolven vaak genoeg gebeurt. Over het algemeen is kolven op tijden dat anders zou worden gevoed voldoende. Veel moeders ervaren echter dat met kolven toch minder melk uit de borst komt dan de baby krijgt en dat dus de hoeveelheid melk terug kan lopen. Dan kan gekozen worden voor bijvoorbeeld drie keer kolven voor twee gemiste voedingen. Een andere manier is om elke dag een periode van clusterkolven in te lassen. In zo’n periode van bijvoorbeeld drie uur wordt elk halfuur of elke 20 minuten een paar minuten dubbelzijdig gekolfd. Het kolven begint met het opwekken van de toeschietreflex en duurt tot de melkstroom afneemt. De kolf en de flesjes blijven staan tot de volgende kolfbeurt, afgedekt met een schone doek. Lees bij Moedermelknetwerk een uitgebreidere beschrijving van deze techniek.

Toeschietreflex

Tekeningen door Nop Mercx in Het Nieuwe Borstvoeding Boek

Een belangrijke factor bij succesvol kolven is het opwekken van een toeschietreflex (TSR), waardoor de melk actief door de borst zelf wordt uitgescheiden. Het opwekken van de TSR gebeurt door zowel fysieke factoren (massage van de melkklieren en stimulatie van de zenuwuiteinden in de tepelhof) als psychische factoren (waaronder emoties en geconditioneerde reflexen).

Ongeacht de manier van kolven zal elke kolfsessie moeten worden ingeleid door het opwekken van de TSR. Vaak verdient het aanbeveling om ook tijdens het kolven opnieuw de TSR op te wekken, wanneer de melkstroom sterk afneemt. De TSR kan worden opgewekt door warmte, massage en routine of door een combinatie daarvan. Een plezierig warme omgeving, warme kompressen en massage met warme handen en eventueel een zeer spaarzaam gebruikte speciale massageolie (die niet in de buurt van de tepel en tepelhof mag komen) zijn manieren om de borsten te verwarmen. Massage kan op allerlei manieren worden uitgevoerd. Belangrijkste factor voor het bepalen van de effectiviteit van een bepaalde vorm van massage is dat het voor de vrouw zelf een plezierige ervaring is. De massage kan stevig zijn en daarmee indirect ook inwerken op de melkklieren, of oppervlakkig en strelend of kietelend.

Bij het masseren worden ook de tepel en tepelhof meegenomen. Dit gaat het beste door met de palm van de licht gebogen hand over beide tepels tegelijk te wrijven in een cirkelende beweging. Daarna met duim en wijsvinger van de rand van de tepelhof in de richting van de tepel wrijven, telkens op een andere plaats, zodat de hele tepelhof wordt bereikt. Deze massage wordt aan beide borsten tegelijk uitgevoerd. In totaal duurt het masseren twee tot vijf minuten.

Andere soorten massage

Tekening: Kyle Cotterman
Tekeningen door Nop Mercx in Het Nieuwe Borstvoeding Boek

Bij stuwing in de tepelhof of een anderszins strakke tepelhof kan ook RPS worden toegepast als onderdeel van het masseren. RPS is Reverse Pressure Softening, ofwel zacht maken door tegengestelde druk. Hiertoe worden zes vingertoppen rechtop in een rondje rondom de tepel geplaatst die vervolgens gelijkmatig in de richting van de borstkas worden geduwd. De druk een minuut vasthouden en dan loslaten. De druk kan ook met de zijkanten van twee vingers of duimen worden uitgeoefend of met behulp van een flessenspeen waarvan het speendeel is afgeknipt.

 

DBC (Diepe Borst Compressie) is een massagetechniek die wordt toegepast tijdens het voeden of kolven om een extra of een sterkere toeschietreflex op te wekken.

Afkolven met de hand

Afkolven met de hand is de eenvoudigste manier van afkolven. Het kan op ieder moment en elke plaats worden toegepast en er is geen speciaal gereedschap voor nodig, anders dan een kommetje om de melk op te vangen. Afkolven met de hand is voor elke voedende moeder een handige techniek om achter de hand te hebben in noodsituaties. Niet elke vrouw vindt afkolven met de hand plezierig en het lukt ook niet bij elke vrouw even goed, ook niet na goede instructie. Aan de andere kant zijn er ook veel vrouwen die liever geen apparaat aan hun borsten hebben en met plezier en gemak een volledige voeding met de hand afkolven. Met enige oefening is simultaan dubbel afkolven met de hand ook mogelijk. Dit vergt vooral handigheid met het opvangen van de overal heen spuitende melk. Afkolven met de hand benadert het drinken van een kind het meest, in die zin dat de melk door compressie, dus positieve druk, uit de borst wordt verwijderd in plaats van door vacuümzuiging, zoals bij de meeste soorten kolven. Afkolven met de hand kan naar believen door de gebruikster worden aangepast en vloeiend worden afgewisseld met masseren. Dit heeft een positieve invloed op het opwekken van een TSR. Er zijn meerdere manieren om met de hand melk uit de borsten te drukken. De bekendste manier is ‘’afkolven volgens Marmet’’. Dit is een methode die zeer precies moet worden uitgevoerd en zeker oefening vergt om onder de knie te krijgen. Veelal gebruiken vrouwen een minder precieze variant, waarbij de vingers niet worden gerold. Welke manier ook wordt gekozen, de volgende principes moeten worden aangehouden:

 • de vingers wrijven niet over de huid, maar de weefsels onder de huid worden gemasseerd;
 • duim en vinger duwen over de melkkanalen in de richting van de tepel;
 • het duwen enkele malen herhalen, dan de duim en vinger(s) verplaatsen rondom de tepel, zodat alle melkklierlobben aan bod komen.

Basistechniek afkolven met de hand.

 1. duim en vinger(s) staan tegenover elkaar ter weerszijde van de tepel, ongeveer 2,5 cm achter de aanzet van de tepel;
 2. duim en vinger duwen de huid over de onderliggende weefsels in de richting van de borstkas;
 3. duim en wijsvinger worden naar elkaar toe en naar voren geduwd;

Bij tweehandig afkolven gaat de tweehandige borstmassage over van de borst naar het gebied rondom tepel en tepelhof, waarbij steeds meer druk op de dieper liggende weefsels wordt uitgeoefend. Dit gaat over in het eigenlijke kolven, waarbij masseren en kolven ook worden afgewisseld:

 • de borst wordt op de onderste hand gesteund;
 • met de zijkant van de bovenste hand wordt nu de borst ingedrukt, naar achteren bewogen en weer naar voren, zoals bij de methode hierboven met de vingers werd gedaan;
 • de hand glijdt tijdens het kolven niet over de huid.

Afkolven met hulpmiddelen

Kolven zijn waarschijnlijk de meest gebruikte hulpmiddelen bij het geven van borstvoeding. In drogisterijen, apotheken en babyspeciaalzaken vindt men ze te kust en te keur. De verkopers hebben meestal weinig kennis over het gebruik ervan en kunnen over het algemeen al evenmin de kwaliteit en veiligheid van het product beoordelen. Lactatiekundigen en vrijwillige borstvoeding begeleiders geven meer informatie en begeleiding bij het aanraden en verkopen, c.q. verhuren van een kolf, maar blijven vaak hangen bij één of hooguit twee merken. Het beste advies en de beste begeleiding is te vinden in speciale borstkolfwinkels of borstvoedingswinkels met een uitgebreid assortiment kolven.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende mogelijkheden in modellen en ‘aandrijving’, van de kenmerken van een goed functionerende en veilige kolf. De in dit artikel genoemde kenmerken van een goede en veilige kolf kunnen worden gebruikt om het grote en gevarieerde aanbod van kolven te beoordelen. Er wordt niet ingegaan op verschillende merken, omdat dit steeds verandert.

Kolven zijn te verdelen in handkolven, batterij aangedreven kolven en elektrische kolven. Voor de volledigheid passeert eerst een drietal weinig gebruikte of verouderde kolfhulpmiddelen de revue.
De warme pot methode
Een grote glazen pot (bijvoorbeeld van augurken of mayonaise, of een inmaakpot) wordt gevuld met heet water, tot het glas goed warm is. Vervolgens wordt de pot leeggegoten en nog warm op de borst over de tepel en tepelhof geplaatst. De ingesloten warme lucht krimpt in door afkoeling en veroorzaakt daardoor een vacuüm. De warmte heeft tegelijkertijd een licht oxytocine opwekkende werking. Deze methode werkt voornamelijk op negatieve druk en een lichte hormoonwerking.

 

 

Vacuum zuigen: Een ouderwets systeem is de kolf waarbij de moeder een vacuüm maakt door zelf aan een slang te zuigen of waarbij de zuiging wordt opgewekt door een lopende kraan. Dit laatste kost erg veel water, omdat gedurende de volledige kolftijd de kraan flink moet blijven lopen. Het open deel van de aanzuigslang wordt daarbij zodanig onder de waterstraal gehouden, dat er geen water in, maar alleen langs de slang loopt. Dit wekt een constante, niet onderbroken zuiging op, wat een potentieel gevaar voor weefsel letsel inhoudt. De variant waarbij de moeder zelf zuigt heeft dit nadeel minder. Deze beide kolven kunnen zelf worden gemaakt door een borstschild met opvangpotje of –flesje van een bestaande kolf te gebruiken, met een slang die eigenlijk naar de motor loopt.

De Balgkolf wordt nog steeds verkocht en waarschijnlijk gebruikt. Dit model is volstrekt af te raden in elke uitvoering, dus zowel die met een heel klein glazen reservoirtje als die met een flesje. De zuigkracht is onvoorspelbaar, maar kan zeer groot zijn. Bovendien is de balg erg moeilijk schoon te houden en is daardoor een broedplaats van schimmels en bacteriën.

Afkolven met een handkolf of een elektrische kolf

Bij elk met de hand aan te drijven systeem moet bij langdurig gebruik rekening worden gehouden met het optreden van RSI (Repetitive Strain Injury) door het steeds opnieuw maken van dezelfde beweging. De diverse leveranciers claimen elk dat hun systeem minder risico voor RSI geeft, maar dat is maar ten dele waar. Veel hangt ook af van de manier waarop de vrouw kolft, of zij ontspannen werkt of juist niet en hoe intensief er moet worden gekolfd. Voor langdurig en/of intensief gebruik is een handkolf over het algemeen niet aan te raden.

Kolven is iets dat een moeder moet leren, net zoals het borstvoeding geven. En meestal moet de moeder ook even wennen aan het apparaat, wennen aan het idee dat er een apparaat om melk vraagt en niet de eigen baby. Het is belangrijk dat de kolf goed aangemeten is. De tepel moet precies in de tunnel van de trechter passen, zonder te klemmen. Bij het kolven mag de tepel niet helemaal door de trechter heen getrokken worden. Let ook op dat er van de tepelhof niet meer dan een klein randje de trechter ingezogen wordt. Is de tunnel te groot, dan verdwijnt er teveel van de tepelhof in de tunnel, wat de borst beschadigt en wordt er niet een goed vacuüm opgebouwd. Is de tunnel te klein, dan beschadigt de tepel en wordt de borst niet goed geleegd. Voor de meeste kolven zijn aanpasstukjes te koop van de juiste maat die past bij de afmeting van de tepel. Het borstschild moet mooi rechtstandig en precies op het midden van de tepelhof en tepel geplaatst worden. Dan kan er niets afknellen en wordt de borst mooi helemaal leeg gekolfd.

Alle merken kolven kunnen worden aangepast aan een andere houding door het gebruik van een gehoekt borstschild. Hierbij is de tunnel niet evenwijdig in het verlengde van het schild aangebracht, maar in een hoek van ongeveer 45 graden. De overgang van tunnel naar schild is minder scherp dan bij standaard schilden en het aanpassen van de goede maat is mede daardoor eenvoudiger.

Het afkolven altijd beginnen met een niet te hoog vacuüm en een snel ritme. Dit lijkt op het trillende zuigen dat veel kinderen doen als ze net beginnen met drinken! Dan, als de TSR er is, kan de moeder overschakelen op meer vacuüm en een trager ritme. Om het maximale vacuüm te vinden zal eerst de vacuüm stand steeds iets hoger gezet moeten worden tot het punt dat het onaangenaam wordt. Dan is het een kwestie van de vacuüm stand net even lager zetten. Dit is voor de meeste vrouwen de stand die met optimaal vacuüm waarbij de borsten het beste geleegd worden.

Handkolven

Er is een overdaad aan handkolven verkrijgbaar. Handkolven werken met de meest uiteenlopende systemen, maar allemaal wekken ze door zuiging een,  al dan niet onderbroken, vacuüm op. Sommige kolven worden (desgewenst of standaard) geleverd met een zacht siliconen inzetstuk voor het borstschild dat zorgt voor een licht masserende werking en dus positieve druk. Vaak is het mogelijk een kolfschild in een andere maat bij te bestellen voor grotere of kleinere borsten en/of tepels.

cilinderkolf

Verkrijgbaar in rechte en gehoekte uitvoeringen. De zuiging wordt opgewekt door de binnenste van twee luchtdicht in elkaar sluitende cilinders uit te trekken. De mate van vacuüm of zuiging wordt bepaald door de mate van uittrekking en door het melkniveau. De bedoeling van deze kolf is om door een blijvend, maar zeer langzaam afnemend vacuüm de melk uit de borst te laten stromen, ongeveer zoals bij de warme pot methode. De melk stroomt direct in de cilinder die het vacuüm veroorzaakt. Het vullen van de cilinder met melk doet de zuigkracht verminderen. De meningen van deskundigen en gebruiksters lopen uiteen van “een volslagen onding” tot “de beste kolf die er is”!

pistonkolf

De zuiging wordt opgewekt door het uittrekken van een zuiger (de piston). De zuigkracht kan worden bepaald door de kracht, c.q. snelheid waarmee de piston wordt uitgetrokken of, in een betere uitvoering, door de verzegeling van de piston in te stellen. Betere modellen hebben eveneens een ingebouwde automatische vacuümonderbreking. Een ventiel voorkomt dat er melk komt in het vacuüm makend deel.

trekker- of plantenspuitkolf

Het inknijpen van een trekker zoals bij een plantenspuit veroorzaakt door het omhoog halen van een zuigertje een vacuüm. Evenals bij het pistonmodel is het betere model voorzien van vacuüm onderbreking en een ventiel. De zuigkracht is altijd hetzelfde en kan niet worden ingesteld. Dit komt doordat het zuigersysteem de zuigkracht indirect opwekt. Harder knijpen om meer zuigkracht te verkrijgen, maakt alleen de kolf kapot.

andere knijpsystemen

Andere kolven werken met andere knijpsystemen om door het ophalen van een zuigertje een vacuüm op te wekken. Dit kan een dubbele beugel zijn, een variatie op een trekker en dergelijke. Ook hierbij weer onderscheiden de betere zich van de mindere door de vacuüm onderbreking en het ventiel.

Elektrische kolven

Elektrische kolven kunnen worden onderscheiden in lichte, middelzware en zware kolven, waarmee niet een gewicht, maar het vermogen wordt aangeduid. De lichte en middelzware kolven kunnen vaak met batterijen worden aangedreven en hebben eventueel een adapter voor het lichtnet of de sigarettenaansteker van de auto. De zware kolven worden voornamelijk elektrisch aangedreven.

De kwaliteit van de kolf wordt niet alleen bepaald door het vermogen, ook het ritme en het onderbreken van de zuigkracht spelen een rol. Modellen waarmee simultaan dubbel afgekolfd kan worden hebben twee belangrijke voordelen. Het kolven gaat dubbel zo snel en de melkopbrengst is hoger. In alle gevallen wekt de motor een vacuüm op, waardoor de melk via een op dat van de meeste handkolven lijkend borstschild de borst verlaat en in een fles of zakje wordt opgevangen. Sommige elektrische kolven kunnen – standaard of desgevraagd – worden geleverd met een zacht siliconen borstschild, dat de vacuüm werking van de kolf door een lichte massage van de tepelhof ondersteunt, een inzet stukje voor kleine tepels en/of schilden in verschillende maten.

Een enkel merk heeft kolfschilden die enkel uit zacht siliconen bestaat en een sterkere masserende werking hebben, dus meer positieve druk genereren.

Een nieuwere ontwikkeling is de computer gestuurde kolf met een persoonlijke chipkaart, waarin het persoonlijke zuigritme en de vacuüm sterkte worden opgeslagen. Er hoeft dus tijdens het kolven niet aan knopjes te worden gedraaid. Deze kolven beginnen met een aantal oppervlakkige (lage vacuümsterkte) en snelle zuigingen en gaan na het optreden van de toeschietreflex over op een langzamer ritme met een dieper vacuüm.
De lichte en middelzware kolven kunnen worden gekocht of gehuurd, de zware kolven worden alleen verhuurd.

Let er bij het huren van een kolf altijd op dat alleen de motor en accessoires als tas en koelelementen worden verhuurd. Alle delen die met de borst en/of de melk in aanraking komen (meestal de afkolfset bestaande uit fles en borstschild) moeten worden gekocht.

De beste kolf

De beste kolf zou er een zijn die, naast het opwekken van zuiging, de masserende werking van de tong, kaken en gehemelte van de baby imiteert en dus de melk meer door een combinatie van positieve en negatieve druk en hormoonwerking aan de borst onttrekt. Een kolf die precies werkt zoals een drinkende baby is nog niet gemaakt. Toch kan in een kolf gezocht worden naar zoveel mogelijk factoren die het drinken van de baby imiteren en naar veiligheid.

Bij een goede en veilig kolf

 • wordt het vacuüm automatisch onderbroken;
 • kan de zuigende kracht traploos worden ingesteld, waarbij de maximale kracht gedurende telkens maximaal één seconde geen weefselschade mag veroorzaken;
 • kan het ritme waarin het vacuüm wordt onderbroken traploos worden ingesteld, met één keer per seconde als traagste stand;
 • is het borstschild desgewenst te voorzien van een zacht siliconen inzetstuk om de tepelhof te masseren;
 • zijn meerdere maten borstschilden verkrijgbaar om weefsel letsel aan de tepel en tepelhof door wrijven te voorkomen;
 • bestaat de mogelijkheid om simultaan (dat wil zeggen tegelijkertijd vacuüm zuigen en vacuüm onderbreken) dubbel (dat wil zeggen aan beide borsten tegelijk) af te kolven;
 • maakt de motor geen hinderlijk geluid (dit kan voor de moeder die niet volledig privé kan afkolven een negatieve werking op de toeschietreflex hebben);
 • kunnen alle delen die met de borst en/of met de melk in aanraking komen hygiënisch worden gereinigd.14 gedachten over “Afkolven van moedermelk

 1. […] op elk opvangsysteem, geeft geen rare geluiden, spaart de tepels en past altijd. In het artikel Afkolven van moedermelk komt afkolven met de hand uitgebreid aan […]

 2. […] Artikelen vindt je een serie van vier artikelen over moedermelk: Afkolven, Bewaren, Verwerken en Voeden. Ook daarin kun je off-label gebruik van diverse hulpmiddelen […]

 3. […] Over duwen of trekken dus. Nu zit ik al meer dan 25 jaar in deze business, maar ik heb nooit iets gemerkt van een professioneel dispuut over persen, zuigen of masseren. We hebben in de lactatiekundige wereld al geruime tijd een heel redelijk inzicht in hoe de melk bij de baby komt. Op details is er uiteraard wel sprake geweest van een voortschrijdend inzicht en een bijstellen van perspectieven, maar het principe is wel duidelijk. Ik beschreef dit al in het artikel Afkolven van moedermelk: […]

 4. […] Afkolven – Voeden – Donormelk (zoekopdracht) […]

 5. […] En dan gaat dus het werken-en-kolven avontuur beginnen. Vergeet je kolf niet mee te nemen en alle nodige onderdelen. Het is overigens een goed idee ook te oefenen met kolven met de hand voor die keer dat je je kolf vergeet, of de oplader, of dat de stroom uitvalt. Lees hier over allerlei manieren en technieken om af te kolven. […]

 6. […] van binnen naar buiten. De lymfedrainage die je voor vochtstuwing in de borst nodig hebt is een tepelhof massage en  heet RPS (Reversed Pressure Softening; zachtmaken door tegengestelde […]

 7. […] Zo kan het gebeuren dat een kindje nog niet in staat is om zodanig te drinken dat hij de melkstroom op gang kan brengen of houden. Dat is een probleem voor het kind, want hij krijgt geen eten. Maar ook voor de loop van de borstvoeding is het niet goed, want als er geen melk wordt afgenomen, wordt er ook geen nieuwe melk aangevoerd. Met andere woorden, de melkproductie komt niet op gang of loopt terug. Er zal dus moeten worden gezocht naar een manier om toch de baby van eten te voorzien en om de borsten tot melk maken aan te zetten. Melk uit de borsten halen kan ook door kolven. Afkolven kan met de hand of met een apparaat. De meest naturel methode is uiteraard met de hand. Vooral in de eerste dagen is dit heel simpel, maar ook voor grotere hoeveelheden melk is het goed te doen. Het moet wel even worden geleerd natuurlijk, maar dat moet kolven met een apparaat ook. Grote voordeel van het kunnen kolven met de hand is dat je nooit je spullen kan vergeten en dat je altijd en overal even kunt kolven als dat nodig is. Hoe het precies werkt lees je hier. […]

 8. […] dit artikel [Het afkolven van moedermelk] wordt, voorafgaand aan de instructies voor het kolven, beschreven hoe het drinken aan de borst nu […]

 9. […] en aan het kind worden aangeboden. Dit hele proces wordt besproken in een serie van vier artikelen: Afkolven van moedermelk, Moedermelk bewaren, Moedermelk verwerken en Voeden met moedermelk. Voor moedermelk kan in de […]

 10. […] en aan het kind worden aangeboden. Dit hele proces wordt besproken in een serie van vier artikelen: Afkolven van moedermelk, Moedermelk bewaren, Moedermelk verwerken en Voeden met moedermelk. Voor moedermelk kan in de […]

 11. […] baby zeer frequent de borsten stimuleert. Nu is dat niet altijd mogelijk en dan moet er inderdaad naar andere manieren worden uitgeweken. Maar ook daar zijn allerlei lowtech oplossingen mogelijk. Lowtech heeft als grootste voordeel dat […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.