Colofon, copyright & algemene voorwaarden

Eigenaar

Gonneke van Veldhuizen-Staas, eigenaar en beheerder van deze site, is lactatiekundige NLG, volledig bevoegd leraar basisonderwijs, docent lactatiekunde en moeder van vijf inmiddels volwassen kinderen die elk voor langere of kortere tijd borstvoeding hebben gehad, en zes kleinzoons. Zij geeft op deze site en via papieren publicaties informatie over borstvoeding en opvoeding voor ouders, zorgverleners, opvoeders en andere geïnteresseerden. Zij is ook de ontwikkelaar en presentator van alle op deze site aangeboden cursussen, workshops en lezingen over de menselijke lactatie en het geven van, c.q. begeleiden bij borstvoeding en de opvoeding van het jonge kind.
Voor vragen en informatie zie contact.

Techniek

De website is ontworpen, ontwikkeld en in beheer bij Brandsome.

Logo en beeldmerk

Het logo is ontworpen door Gonneke van Veldhuizen-Staas, in samenwerking met Brandsome.

De teksten en illustraties op Eurolac.net zijn intellectueel eigendom van Gonneke van Veldhuizen-Staas, tenzij anders vermeld. Ze mogen voor niet-commercieel gebruik worden overgenomen onder de condities van Creative Commons License. In aanvulling daarop gelden tevens de volgende voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden 

De namen Eurolac Lactatiekunde, Eurolac.net, Eurolac Educatieve Programma’s en andere afgeleide namen zijn intellectueel en juridisch eigendom van Gonneke van Veldhuizen-Staas. De condities als genoemd in de licentie gelden alleen voor websites en email, niet voor gedrukte en andere elektronische media. Daarvoor moet apart toestemming worden verkregen van de auteur. Een tekst moet integraal worden overgenomen, tenzij een duidelijk als zodanig herkenbaar citaat wordt gebruikt. Er mag niets aan een tekst worden gewijzigd, de titel inbegrepen. Een tekst mag niet in een dusdanige context worden geplaatst dat de intentie van de tekst geweld wordt aangedaan. Inleidingen, commentaar e.d. van andere auteurs moeten duidelijk afzonderlijk herkenbaar zijn. Een tekst mag niet zonder toestemming van de auteur worden gebruikt voor politieke of ideologische propaganda. Bij overname van artikelen moet de naam Eurolac.net en de naam van de auteur duidelijk herkenbaar worden vermeld. Verder moet er uitdrukkelijk een link worden geplaatst naar www.eurolac.net of een directe link naar het desbetreffende artikel op Eurolac.net. De auteur heeft ten alle tijde het recht om de toestemming voor overname zonder opgaaf van redenen in te trekken. Het stuk dient dan onmiddellijk na intrekking te worden verwijderd van de betreffende website.

Beeldmateriaal 

De afbeeldingen zijn eigendom van Gonneke van Veldhuizen-Staas, tenzij anders vermeld en vallen onder de eerder genoemde ‘Creative Commons License‘, evenals de overige foto’s en illustraties bij teksten die door de auteur zijn gemaakt.

Bij bepaalde artikelen zijn foto’s of illustraties van internet in al dan niet bewerkte vorm geplaatst. Wie aantoonbaar het copyright bezit op deze afbeeldingen en bezwaar heeft tegen gebruik ervan kan per email contact opnemen. De afbeelding zal dan worden verwijderd.

Links 

Links naar items op deze site zijn toegestaan, echter alleen met uitdrukkelijke vermelding van de naam Eurolac.net en een link naar www.eurolac.net. Wanneer er rechtstreeks naar een afzonderlijk item wordt gelinkt dient zowel de naam als de url naar de gehele site te worden vermeld.

Deeplinking 

Het zogenaamde deeplinken naar afzonderlijke onderdelen van een item, zoals illustraties en foto’s, is uitdrukkelijk verboden! Dit genereert namelijk dataverkeer op kosten van Eurolac.net en wordt beschouwd als diefstal van bandbreedte.

Consult per email

Een lactatiekundige kan het beste werken als zij haar cliënten kan zien. Soms is het voor een moeder niet mogelijk om naar een praktijk te gaan of is er geen lactatiekundige in de buurt die langs kan komen. Een consult per email kan dan een alternatief zijn. In een email kun je rustig al je vragen op een rijtje zetten en je kunt eventueel een foto of filmpje toevoegen om het probleem of de situatie duidelijker te maken. Een email consult vraag je aan door het formulier in te vullen en op te sturen. Een gemiddeld email-consult bestaat uit het insturen van het formulier, gevolgd door aanvullende vragen van de lactatiekundige en jouw antwoord daarop en wordt afgesloten met een antwoord met handelplan of voorgestelde oplossingen.
Vul het formulier in voor een email consult

Disclaimer

Bij het plaatsen van artikelen en beeldmateriaal op Eurolac.net wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Informatie is waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (evidence based practice) of op de kennis en ervaring van gerenommeerde beoefenaars van de lactatiekunde (best practice). Toch kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor toepassing in specifieke omstandigheden. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke redenen dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen.

De eigenaar van het domein Eurolac.net, de beheerder van Eurolac.net alsmede alle medewerkers zoals schrijvers, vertalers en andere medewerkers en deskundigen zijn geen van allen aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende adviezen, gegevens, informatie of meningen.

Informatie over de praktijk van borstvoeding geven en over de begeleiding bij borstvoeding zijn volledig in overeenstemming met de WHO Code voor de marketing van vervangingsmiddelen voor moedermelk en de daarbij horende aanvullingen en met de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding als weergegeven door Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Verwijzingen op Eurolac.net naar derden kunnen voeren naar bronnen die door anderen worden bijgehouden en waarover de eigenaar en beheerder geen controle hebben. Alle bijdragen en links worden overigens zorgvuldig op deze zelfde criteria van WHO en Unicef getoetst. De internetsite Eurolac.net draagt daarom op geen enkele manier de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de inhoud van deze informatie.

Onze nieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat kan er een foutje insluipen. Eurolac Nieuws, Eurolac.net en Gonneke van Veldhuizen-Staas zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan.

Privacy

Gegevens van klanten die via het bestelformulier worden gegeven, adres gegevens van abonnees van de Nieuwsbrief en persoonlijke gegevens, geluid- en beeldmateriaal die werden gegeven in het kader van een persoonlijk, telefonisch of emailconsult worden alleen voor die doelen gebruikt en onder geen  enkele voorwaarde zonder voorafgaande toestemming van de betreffende persoon doorgegeven aan derden.

Winkelklanten wordt aangeraden een account aan te maken, waarin zij zelf hun gegevens kunnen beheren. Een account kan op elk moment door de gebruiker zelf worden opgeheven.

Lactatiekundige cliënten wordt eveneens aangeraden een account aan te maken. Hierin kunnen zij zelf hun persoonlijke gegevens beheren en het dossier, verslagen en uitslagen worden daarin bewaard. De cliënt heeft ten alle tijden inzage in haar dossier en andere documenten in het account. Het account wordt niet met derden gedeeld zonder expliciete toestemming van de cliënt. De cliënt gegevens worden uitsluitend gebruikt ten dienste van het begeleiden van de cliënt bij haar zorgvraag. Cliëntdossiers worden in principe 5 jaar na de laatste entry bewaard, tenzij de cliënt zelf eerder om vernietiging vraagt. (Recht van vergeten)

Geanonimiseerde gegevens van lactatiekundige cliënten kunnen worden gebruikt voor onderzoek en educatie, maar enkel na expliciete toestemming van de cliënt.

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden. 

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure en klachtenformulier.

Retourneren

Retourneren van geleverde goederen