Algemene voorwaarden

 

Download hier de algemene voorwaarden. 

Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheid

Eurolac Lactatiekunde, Eurolac Webwinkel en Gonneke van Veldhuizen-Staas, lactatiekundige, kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat als gevolg van de wettelijk verplichte onvoldoende etikettering of beschrijving van geleverde diensten of producten.

Eurolac Lactatiekunde levert diensten, producten en hulpmiddelen ter ondersteuning van borstvoeding. Eurolac Lactatiekunde werkt volgens de WHO Code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor borstvoeding/moedermelk en volgens de geldende ethische en gedragscodes voor de beroepsgroep.

Eurolac lactatiekundige zorg wordt naar beste weten en kunnen geboden, volgens de volgens de geldende ethische en gedragscodes voor de beroepsgroep. Eurolac.net producten en hulpmiddelen worden met de grootste zorg toebereid en verpakt. Eurolac is niet verantwoordelijk voor schade door onjuist of onoordeelkundig gebruik. Eurolac raadt met klem aan om hulpmiddelen alleen te gebruiken op advies en onder begeleiding van een lactatiekundige. Lactatiekundige hulpmiddelen en advies zijn geen vervanging van medische zorg voor medische condities.
Als gevolg van wetgeving rondom het claimen van gezondheid beïnvloedende werking van niet als zodanig geregistreerde middelen en producten, is het voor Eurolac niet mogelijk en toegestaan, op de winkelsite of de hoofdsite eurolac.net, bij veel van de in de webwinkel verkrijgbare producten te omschrijven waarvoor ze kunnen worden gebruikt, noch te verwijzen naar artikelen, internetsites of andere documenten waar klanten deze informatie wel kunnen verkrijgen. Klanten wordt daarom aangeraden zich voorafgaand aan aanschaf terdege te laten informeren door bijvoorbeeld een lactatiekundige.

De in de webwinkel genoemde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief administratie en verzend kosten binnen Nederland (bij bestellingen onder €5,00 die niet worden opgehaald wordt een bijdrage voor verzendkosten gerekend). Voor verzending naar het buitenland wordt een toeslag voor verzending gerekend.
Kortingen kunnen worden toegekend via kortingscodes. Deze kortingen worden berekend over het factuurbedrag exclusief administratie en verzend kosten.
Voor grootverbruikers (therapeuten) en wederverkopers gelden aangepaste prijzen. Deze zijn te vinden in de winkel als categorie B2B.

Eurolac streeft ernaar bestelde producten binnen 3 werkdagen op het bezorgadres afgeleverd te hebben, tenzij anders op de winkelsite aangegeven. Op het moment dat de zending bij post.nl is aangeboden, heeft Eurolac.net echter geen controle meer over het verloop van de aflevering; pakketpost kan wel via T&Tcode worden gevolgd.
Bestellingen die op maandag tot en met donderdag voor 15:00u en op vrijdag voor 12:00u binnenkomen worden in principe dezelfde dag verwerkt en verzonden. Let voor uitzonderingen goed op de aankondigingen op de winkelsite over tijdelijke winkelsluitingen of check de kalender geplande winkelsluitingen. U ontvangt een verzendbevestiging op het moment dat uw bestelling aan Post.nl wordt aangeboden. In principe zou het vanaf dat moment binnen 24 uur (of op de volgende werkdag) moeten worden geleverd door Post.nl. Indien de post er langer dan drie werkdagen over doet om te leveren wordt u geadviseerd bij hen te klagen.

Controleer bij het uitblijven van de bestelling of de adresgegevens correct zijn opgegeven. Indien het adres klopt kan Eurolac de bestelling kosteloos opnieuw versturen. Bij nasturen bij foutieve adressering worden portokosten in rekening gebracht.

Voor betaling kunt u kiezen uit de volgende opties:

 • iDeal, Mister Cash en Sofort Banking zorgen voor prompte betaling vooraf via uw eigen vertrouwde internet bankier omgeving. De kosten die de banken berekenen worden door Eurolac voor u betaald. Uw bestelling wordt direct na bevestiging van de betaling verwerkt.
 • Bestellen op rekening is ook mogelijk. Uw bestelling wordt alvast klaargemaakt en verzonden op het moment dat de bank bevestigt dat de betaling is ontvangen. Indien uw bestelling niet binnen drie weken wordt bevestigd door betaling, wordt de bestelling geannuleerd.
 • Bij afhalen bij Eurolac Lactatiekunde te Helmond (uitsluitend na telefonische afspraak) kunt u contant betalen of pinnen. De voorkeur gaat echter uit naar direct online betalen bij bestellen.

Voor overschrijving via bank (bij bestellen op rekening in de winkel of voor facturen voor consulten of educatieve diensten) maakt u het totale bedrag op de factuur over naar IBAN: NL42 TRIO 0197800033 (BIC: TRIONL2U) ten name van Eurolac Lactatiekunde te Helmond onder vermelding van het factuurnummer/bestelnummer. Bestellen met vooruitbetaling is veilig bij Eurolac Lactatiekunde, want een bestelling kan altijd, binnen de wettelijk vastgestelde periode, worden geretourneerd of geannuleerd, waarbij de betaalde bedrag zonder vragen wordt terugbetaald.

Door het klikken op de knop Bestelling plaatsen in de winkelomgeving gaat u een betaalverplichting aan.

Afspraken voor consulten kunnen online door de cliënt zelf worden gemaakt. Bij de opties voor consulten worden de prijzen daarvoor duidelijk vermeld. Het maken van een afspraak houdt een betaalverplichting in.

Annuleren van afspraken tot aan het tijdstip van de afspraak is mogelijk, zonder kosten. Indien een afspraak niet wordt nagekomen zonder annulering wordt een factuur verstuurd voor de geboekte tijd.

Klachtenprocedure
Klachtenprocedure en klachtenformulier

Eurolac Lactatiekunde streeft naar een dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u, ondanks deze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden zijn, dan kunt u dit kenbaar maken.

Deze klachtenprocedure benadrukt de hoge waarde die Eurolac Lactatiekunde hecht aan de relatie met opdrachtgevers en cliënten die gebruik maken van het winkel- en scholingsaanbod en consulten. Een uiting van ontevredenheid wordt dan ook uiterst serieus genomen en tegelijkertijd gezien als kans om de bedrijfsvoering te optimaliseren.
De klachtenprocedure voor de webwinkel maakt onderdeel uit van de Algemene voorwaarden, artikel 14.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

De klachtenprocedure voor de Consulten en cursussen is gebaseerd op die voor de webwinkel.

Aanvullende regelingen:

 1. Alle klachten over consulten en cursussen worden eerst schriftelijk of via email voorgelegd aan de ondernemer.
 2. Indien klager en ondernemer niet tot een voor beide partijen acceptabele oplossing komen, kan de klacht worden voorgelegd aan de beroepsvereniging van de ondernemer.

Retoursinformatie

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren*. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

*om uw ongeopende, c.q. niet aangebroken product retour te sturen.
Retourneren van geleverde goederen