Praktijk

Dank je wel voor je bezoek.

Eurolac, praktijk voor lactatiekunde werkt op verschillende manieren om zoveel mogelijk moeders en hun kinderen te kunnen helpen bij het bereiken van hun doelen bij het geven van borstvoeding. Hoewel het geven en nemen van de borst natuurlijke, ingeboren vaardigheden zijn die elke moeder en kind zouden moeten kunnen, zijn er omstandigheden waarin het allemaal toch niet vanzelf gaat. De hulp en steun van een lactatiekundige kan dan net zijn wat je nodig hebt.

Soms kun je volstaan met vragen en antwoorden per email of telefoon, eventueel met een foto of filmpje erbij, soms is het nodig dat de lactatiekundige de situatie kan zien en waar nodig praktische hulp biedt.

Onderaan deze pagina vind je een evaluatieformulier voor na je consult.

In aanloop naar mijn pensionering per 1-1-2022 ben ik de praktijk aan het afbouwen. Ik heb geen praktijkruimte meer. Voor een persoonlijk consult kan ik naar jou toekomen in de gemeente Helmond en de omringende dorpen. Als je verder weg woont, kun je ook proberen of je een locatie dichterbij kunt vinden waar wij elkaar kunnen ontmoeten. Het tarief is €30 per kwartier. Anders is er altijd de mogelijkheid voor een consult via Zoom (zie hieronder onder mogelijkheden)

Mogelijkheden

Virtuele wachtkamer en spreekuur
Consult in persoon
Consult per telefoon
Consult per email
Vraag over medicijnen en borstvoeding
Melkvetbepaling
Tarieven
Hoe werkt de lactatiekundige

Maak een afspraak voor een een persoonlijk of telefonisch consult door te bellen met 0900 EUROLAC (0900 3876522) of via een email aan info@eurolac.net. Als je een afspraak hebt gemaakt voor een consult vul dan het intakeformulier hier onder in!

Alternatieven

Is er geen plaats in mijn agenda binnen de termijn die je zoekt of ben ik niet bereikbaar, neem dan contact op met collega Stefan Kleintjes, lactatiekundige en kinderdiëtist.

Wil je een lactatiekundig consult in de regio Helmond en ik ben niet beschikbaar, dan kies je hier uit een ruim aanbod van collega’s in de regio.

Annulering

Het maken van een afspraak voor een lactatiekundig consult houdt een betaalverplichting in. Annuleren van afspraken tot aan het tijdstip van de afspraak is mogelijk, zonder kosten. Indien een afspraak niet wordt nagekomen zonder annulering wordt een factuur verstuurd voor de geboekte tijd.

Intakeformulier voor persoonlijk consult

Je hebt een afspraak gemaakt voor een telefonisch of video consult, of voor een persoonlijk consult bij jou thuis. Om geen tijd te verdoen aan administratieve bezigheden, kun je alvast dit intakeformulier invullen zodat je gegevens direct in je dossier kunnen worden ingevoerd.

Uiteraard worden je privacy gevoelige gegevens nooit doorgegeven aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Onderaan kun je aangeven of je het goed vind om je anonieme gegevens te gebruiken voor onderzoek of onderwijs.

 • Beschrijf in het kort de reden voor het consult
 • Geef de datum en tijd van een geplande afspraak in als DD-MM-JJJ om uu:mm uur

  Geef bij een ongeplande (video) afspraak aan voor welk spreekuur je kiest (datum).

 • Geef aan bij welke lactatiekundige je eerder was en wanneer dat (ongeveer) was. Neem voor elke consultatie een nieuwe regel
  Rij toevoegen
 • Ben je door iemand naar Eurolac verwezen, zo ja, door wie, zo nee, hoe heb je Eurolac gevonden?
 • Omschrijf ''Anders''. Indien zwanger, geef uitgerekende datum.
 • Geef van elk van je kinderen naam, geboortedatum, geslacht en borstvoeding nu, gehad of geen. Begin met het kind voor wie het consult is. Maak voor elk kind een nieuwe regel. De regels hieronder betreffen alleen het kind waarvoor dit consult is.
  Rij toevoegen
 • Deze en de volgende vragen gaan over het kind waarvoor de consultatie is aangevraagd
 • Noteer hier het geboortegewicht, het laagst gemeten gewicht en op welke dag dat was en het laatst gemeten of huidige gewicht en de dag/datum waarop dat werd gemeten
 • Ik geef toestemming de gegevens van dit consult anoniem te gebruiken voor onderzoek- of onderwijsdoeleinden
 • Ik geef toestemming eventueel te maken beeldmateriaal te gebruiken voor onderzoek- of onderwijsdoeleinden
 • Ik geef toestemming mijn persoonlijke gegevens als onderdeel van een verslag en/of antwoord als niet-versleutelde bijlage in een emailbericht te versturen
 • Bij een video consult kan het consult worden opgenomen om als dossier te dienen. Geef je hiervoor toestemming?

Evaluatie lactatiekundige zorg

Hoe ging het lactatiekundige consult
 • Je had een consult bij Gonneke van Veldhuizen van Eurolac Lactatiekunde. We willen graag van je horen hoe je dat hebt ervaren. Met jouw antwoorden kunnen we onze zorg optimaal maken. Hieronder kun je in je eigen woorden je gedachten weergeven. Later volgen nog wat vragen met keuze antwoorden.
 • Bereikbaarheid van de lactatiekundige
 • Informatie vooraf over voorwaarden en tarieven
 • De werkhouding van de lactatiekundige naar mij, mijn partner en mijn kind
 • De verstrekte informatie tijdens en na afloop van het consult
 • De verslaglegging en nazorg
 • Waarom was je over sommige dingen heel tevreden of juist niet?
 • Welke tips zou je Eurolac Lactatiekunde willen geven om de zorg te verbeteren?
 • Vink onderstaand vakje aan als je de Eurolac Lactatiekunde Nieuwsbrief wilt ontvangen.
 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.