Eurolac Lacatiekunde

Eurolac Lactatiekunde

Gonneke van Veldhuizen-Staas is een gewaardeerd, enthousiast en kundig spreker voor symposia, congressen en evenementen. Tot de mogelijkheden behoren presentaties, voordrachten en lezingen over een diversiteit van onderwerpen binnen het vakgebied lactatie en de begeleiding bij borstvoeding voor symposia en congressen; workshops en masterclasses voor congressen en evenementen.

Eurolac Lactatiekunde: visie, missie en uitgangspunten

Visie

  • Borstvoeding beïnvloedt en wordt beïnvloed door de fysieke, emotionele en sociale gezondheid van de voedende moeder en haar kind
  • Borstvoeding werkt het beste als de natuur de kans krijgt haar gang te gaan
  • Borstvoeding kan op enkele uitzonderingen na zonder interventie en hulpmiddelen verlopen

Missie

Het helpen van het nieuwgeboren mensenkind en zijn/haar ouders bij het op weg gaan op zijn levenspad met het waar mogelijk respecteren van zijn eigen reisplan, zoals vastgelegd in zijn biologische blauwdruk

Uitgangspunten

Borstvoeding is meer dan de verbinding van een melk producerend klierstelsel met een spijsverteringsstelsel; het niet alleen nutritief, het is ook unificatief, één-makend. Borstvoeding is een relatie tussen twee mensen die elkaar aanvullen en complementeren.
Als lactatiekundige zal ik me op deze twee-eenheid richten, helen wat verbroken is en de unificerende krachten van de borstvoeding zelf de kans geven te werken. Vanwege de stemloosheid van het kind zal ik te allen tijde optreden als de stem voor dit kind en zijn/haar welzijn de hoogste prioriteit geven. De zorg voor het welzijn van de moeder en andere gezinsleden wordt door mij natuurlijk niet vergeten.

Disclaimer

Ik ben me er volledig van bewust dat mensen zich niet altijd identificeren met hun geboortegender of hun genen configuratie. Niettemin kies ik ervoor om de biologisch gezien vrouwelijk functies en lichaamsdelen bij hun klassieke naam te benoemen (borst, moedermelk, borstvoeding, etc) en de persoon die een kind draagt, baart en voedt aan te duiden als moeder en haar in informatieve en educatieve teksten  met vrouwelijke voornaamwoorden te benoemen. In persoonlijk contact zal ik de woorden gebruiken waarvoor mijn client(e) de voorkeur geeft.

De visie, missie en uitgangspunten zijn gebaseerd op mijn inzichten zoals ik die beschrijf in de twee basis artikelen ‘’De biologische blauwdruk’’ en ‘’De eenzame baby’’.

Eurolac praktijk

Hoewel het geven en krijgen van de borst natuurlijke, ingeboren vaardigheden zijn die elke moeder en kind zouden moeten kunnen, zijn er omstandigheden waarin het allemaal toch niet vanzelf gaat. De hulp en steun van een lactatiekundige kan dan net zijn wat je nodig hebt.

Lees verder..

Eurolac Educatief

Onder de naam Eurolac Educatieve Programma’s biedt Eurolac Lactatiekunde een keur aan cursussen, workshops, lezingen en andere informatieve activiteiten aan voor ouders, professionele opvoeders en verzorgers en professionals in de zorg. Eurolac Lactatiekunde ontwikkelt, produceert en verkoopt gedrukte en digitale informatieve en educatieve materialen

Lees verder..

Eurolac winkel

Hoewel borstvoeding een natuurlijke vaardigheid is, hebben sommige moeders en kinderen een steuntje in de rug nodig. Eurolac voedingshulpmiddelen kunnen hierbij helpen. Daarnaast biedt Eurolac verzorgingsartikelen voor moeders en baby’s, gemaakt van natuurlijke materialen zonder conserveringsmiddelen en met natuurlijke geuren en kleuren.

Bezoek de winkel.

Het Nieuwe Borstvoeding Boek vat alle kennis van Eurolac Lactatiekunde/Gonneke van Veldhuizen-Staas en Kenniscentrum Borstvoeding/Stefan Kleintjes samen. Steun Eurolac Lactatiekunde door het boek via deze link te kopen.

Eurolac bestaat uit drie hoofdonderdelen:

Eurolac praktijk

Lees verder..

Eurolac Educatief

Lees verder..

Eurolac winkel

Bezoek de winkel.


Het Nieuwe Borstvoeding Boek van Gonneke van Veldhuizen-Staas en Stefan Kleintjes. Steun Eurolac Lactatiekunde door het via deze link te kopen
Het Nieuwe Borstvoeding Boek

Meest verkocht