Privacy policy

Privacy policy

Gegevens van klanten die via het bestelformulier worden gegeven, adres gegevens van abonnees van de Nieuwsbrief en persoonlijke gegevens, geluid- en beeldmateriaal die werden gegeven in het kader van een persoonlijk, telefonisch of emailconsult worden alleen voor die doelen gebruikt en onder geen  enkele voorwaarde zonder voorafgaande toestemming van de betreffende persoon doorgegeven aan derden.

Winkelklanten wordt aangeraden een account aan te maken, waarin zij zelf hun gegevens kunnen beheren. Een account kan op elk moment door de gebruiker zelf worden opgeheven.

Lactatiekundige cliënten wordt eveneens aangeraden een account aan te maken. Hierin kunnen zij zelf hun persoonlijke gegevens beheren en het dossier, verslagen en uitslagen worden daarin bewaard. De cliënt heeft ten alle tijden inzage in haar dossier en andere documenten in het account. Het account wordt niet met derden gedeeld zonder expliciete toestemming van de cliënt. De cliënt gegevens worden uitsluitend gebruikt ten dienste van het begeleiden van de cliënt bij haar zorgvraag. Cliëntdossiers worden in principe 5 jaar na de laatste entry bewaard, tenzij de cliënt zelf eerder om vernietiging vraagt. (Recht van vergeten)

Geanonimiseerde gegevens van lactatiekundige cliënten kunnen worden gebruikt voor onderzoek en educatie, maar enkel na expliciete toestemming van de cliënt.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.