Berichten

RECTIFICATIE: Lactase en moedermelk

Belangrijke mededeling


RECTIFICATIE: Lactase en moedermelk


Wij zijn Stefan Kleintjes van Kenniscentrum Borstvoeding en Gonneke van Veldhuizen-Staas van Eurolac Lactatiekunde, beide auteur van talloze publicaties over de menselijke lactatie en (de begeleiding bij) borstvoeding. Enkele van die publicaties schreven wij samen. Bij het schrijven nemen wij altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De informatie is waar mogelijk evidence based en waar dit niet mogelijk is, wordt uitgegaan van expert kennis, kennis uit professionele tekstboeken en ervaring van onszelf en andere collegae.

Ondanks deze zorgvuldigheid kan er nu en dan een fout sluipen in de informatie. Dit is nu het geval bij de informatie over lactase, het enzym dat zorgt voor de vertering van lactose, een belangrijk onderdeel van moedermelk. Lactase wordt gemaakt in de darm van de jongen van zoogdieren die lactose bevattende melk drinken.

Ten onrechte hebben wij in meerdere publicatie vermeld dat ook bij de aanmaak van melk in de melkklieren lactase wordt aangemaakt. Dit blijkt bij nader inzien onjuist.

Wij hebben diep gegraven in alle mogelijke literatuur en deze informatie niet kunnen bevestigen. Wij verontschuldigen ons voor deze vergissing en gaan die rechtzetten in publicaties waarin dat kan.

In ons nog uit te geven boek Het Nieuwe Borstvoeding Boek staat uiteraard de juiste informatie over lactase.

De correcte informatie over lactase en de vertering van lactose is als volgt: Moedermelk bevat relatief veel lactose. Lactose is een belangrijke stof in moedermelk, die onder andere als voeding dient voor de hersenontwikkeling. Lactose kan niet direct worden opgenomen, maar heeft in de darm lactase nodig om te worden omgezet in direct opneembare suikers. Lactase wordt in de darm van de het kind gemaakt. In moedermelk wordt wel een ander enzym, amylase, gevonden dat meervoudige koolhydraten al kan voorverteren. Amylase is de oorzaak voor het niet binden van moedermelk met instant pappoeder.

 

Maart 2018

Gonneke van Veldhuizen-Staas, lactatiekundige

Stefan Kleintjes, lactatiekundige

 

Vragen of opmerkingen?

Mail naar

Gonneke van Veldhuizen-Staas, lactatiekundige: gonneke@eurolac.net

Stefan Kleintjes, lactatiekundige: stefankleintjes@borstvoeding.com

 

Bestel Het Nieuwe Borstvoeding Boek nu al:

Bij Kenniscentrum Borstvoeding: https://www.borstvoeding.com/webshop/boeken/nieuwbvboek.html als je het gesigneerd door Stefan wilt krijgen

of

bij Eurolac Lactatiekunde http://eurolac.net/product/het-nieuwe-borstvoeding-boek/

als je het gesigneerd wilt krijgen door Gonneke

 

 

 

 

 

Voed je baby, niet je vriezer

Afkolven op het werk

Magische moedermelk

Anders en ook hetzelfde

Gewoon melk

Hou ze leeg, hou ze vet

Over gasten, hemden en rokken

Geweldig goed wit spul

Mama’s melk