Geplaatst op 4 Reacties

Beginpuntlijn

beginpuntlijn

De groei van kinderen laat me maar niet los. Het is dan ook een uitermate belangrijk punt bij een kind. Maar waar ik me vooral mee bezig blijf houden is het bijhouden en beoordelen van die groei. Ik zie dagelijks grafiekjes met daarop ingevulde groeigegevens langskomen met meer of minder paniekerige of tevreden commentaren van de inzendende moeders. Ik bedacht een nieuw begrip om te gebruiken bij de beoordeling van de in grafieken gevangen groei van kinderen: ”beginpuntlijn”. De beginpuntlijn is de lijn die wordt geprojecteerd tussen en evenwijdig aan de voorgedrukte lijnen en die begint op het geboortegewicht (of het gewicht op 24 uur).

Dus:

De beginpuntlijn is de lijn die wordt geprojecteerd tussen en evenwijdig aan de voorgedrukte lijnen en die begint op het geboortegewicht (of het gewicht op 24 uur).

beginpuntlijnIn deze grafiek heb ik (in oranje) een paar beginpuntlijnen ingevuld tussen de standaardlijnen. Het is de bedoeling dat de groeilijn van een kind daar ongeveer gelijk mee oploopt. Een beetje variatie is niet erg, de meeste kinderen hebben een groeilijn met hobbels en bobbels, dat is normaal. Maar die hobbels en bobbels moeten liever niet te ver afwijken van de eigen beginpuntlijn. Bijvoorbeeld tussen de lijntjes erboven en eronder in dezelfde kleur.

Een afwijking naar boven of naar onder tussen 5 en 10% is over het algemeen acceptabel. Kijk bij het beoordelen van de groei ook altijd naar de factoren ontwikkelen en gedijen. Die drie (groei, gedijen en ontwikkeling) horen bij elkaar voor een goed beeld van ”hoe een kind het doet”.

Dan doe ik ook een oproep om het niet meer over ”de groeicurve” te hebben, en al helemaal niet over ”de borstvoedingcurven”, maar ”universele standaarden voor groei” of kortweg ”groeistandaarden”, c.q. het groeiverloop of het groeipatroon op de groeistandaard. Deze standaarden (zoals te vinden bij Groeicurve Online) gelden voor alle kinderen, ongeacht de soort voeding die zij krijgen. Kinderen zouden zo moeten worden gevoed dat zij hun eigen beginpuntlijn volgen. Voor kinderen die voeding per fles krijgen betekent dat onder andere dat er nooit meer dan 100-150 ml in de fles zit en dat de voedingen maximaal 2-3 uur uit elkaar liggen overdag. Voor kinderen die geen menselijke melk krijgen betekent het ook dat zij per etmaal niet meer dan 1000 ml ofwel 1 liter melk drinken. Voor kinderen die menselijke melk drinken geldt die restrictie niet, hoewel overvoeden per fles met moedermelk niet uitgesloten is.

Als een kind om enige reden een periode minder goed groeit, wordt er alles aan gedaan om die dalende lijn te stoppen. Als een kind daarna weer gaat groeien hoeft het niet terug te gaan naar de vorige lijn (inhaalgroei), maar volstaat het als hij zijn nieuwe lijn weer volgt.  Op deze afbeelding zie je dat de groei van dit kind in het begin niet goed op gang komt (grijs), maar dat na het nemen van maatregelen in de borstvoeding (beleid en technieken) een mooie lijn gevolgd wordt (groen), netjes evenwijdig aan de onderste voorgetekende lijn. Dan is er een terugval  door ziekte (rood), waarna het weer netjes wordt opgepakt. Na een ineens sterk stijgende lijn is er weer een terugval door ziekte, waarna de groei wel terugkomt, maar minder dan gewenst (rood). Het laatste stukje van de lijn loopt net evenwijdig aan de voorgetrokken lijn.

Meer lezen over groei en de universele groeistandaard: Universele standaarden voor gezonde groei

 

4 gedachten over “Beginpuntlijn

  1. […] zou kunnen worden gedefinieerd als een groei die over langere periode gemiddeld sneller is dan de beginpuntlijn op de groeicurve doet verwachten. Nu kan een kind gerust harder groeien dan de grafiek of de […]

  2. […] wordt vergeleken met zichzelf en niet met andere kinderen. Hiervoor heb ik eerder al het begrip Beginpuntlijn geïntroduceerd. De beginpuntlijn is een groeilijn die over de lange duur evenwijdig loopt tussen de […]

  3. […] degene die meet. Wanneer over de langere termijn gekeken de groei binnen de verwachtte kaders (zie Beginpuntlijn, kader onderaan) dan is dat volkomen acceptabel en behoeft geen ingrijpen. De lengtegroei zou […]

  4. […] voor later hebben gekweekt. Let wel: dit hoeft niet, maar kan wel degelijk. lees meer over de beginpuntlijn en gezonde […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.