Geplaatst op 1 reactie

Kwakzalverij

In veel landen, waaronder Nederland, bestaat een actieve vereniging tegen kwakzalverij. Een nobel streven is hun doel: het uitroeien van kwakzalverij. Met kwakzalverij wordt dan bedoeld alle medische behandelingen en therapieën die niet allopathisch en regulier zijn. Want alleen allopathisch en regulier is wetenschappelijk gefundeerd en dus, in de antikwakoptiek, veilig en effectief.

Dat is namelijk, zo stellen zij, allemaal deugdelijk wetenschappelijk onderbouwd en dus waar. De enige waarheid, met bijna religieuze stelligheid gebracht. Bijna religieus? Zeg maar sektarisch religieus. Sommigen gaan er als J-getuigen mee de boer op. Zoeken en speuren als de Spaanse Inquisitie naar ketters en heksen. En net als de Spaanse Inquisitie grote fouten maakte bij hun aannames van waar geloof versus ketterij en hekserij, zo maken ook de hedendaagse anitkwakkers fouten in hun aannames van wat waarachtige en wat foute geneeskunde is.

In de dagelijkse gang van zaken in de medische zorg overtreft het aantal niet-wetenschappelijk gebaseerde handelingen het aantal dat wel evidence based is. Zolang die handelingen werken en niet aantoonbaar fout zijn zal je mij niet horen klagen: wie geneest heeft, in mijn optiek, gelijk.

Maar vaak is er wel degelijk bewijs dat deze handelingen niet werken of zelfs schadelijk kunnen zijn. Om binnen mijn eigen vakgebied te blijven: het plaatsen van te vroeg geboren zuigeling in een couveuse is nooit onderzocht en het is nooit aangetoond dat dat een goede methode is. Er is wel inmiddels door herhaalde onderzoeken aangetoond dat Kangaroo Mother Care wel effectief is en tot betere functie van de premature zuigelingen leidt dan couveusezorg. De protocollen voor hypoglykemie in de gezonde aterme zuigeling die volop worden gebruikt in perifere en academische ziekenhuizen zijn in totale tegenspraak met wat werkelijk evidence based medicine zou zijn. En ik ga het maar helemaal niet hebben over de advisering rondom de voeding van en omgang met zuigelingen. Het moge duidelijk zijn dat de allopathisch arts (de gemiddelde dan, ik verontschuldig mij op voorhand voor de pareltjes van artsen die wel goed bezig zijn) zijn literatuur niet bijhoudt, maar lekker comfortabel blijft kwakzalven doen wat hij altijd deed.

Maar zelfs het bijhouden van de literatuur blijkt niet altijd voldoende te zijn, nu steeds meer duidelijk wordt dat met name over farmacologie veel onderzoek niet wordt gepubliceerd en dat onwelkome onderzoeksgegevens worden genegeerd in de publicatie. De kunstvoedingsindustrie is nauw gelieerd aan de farmacologische industrie en maakt gebruik van dezelfde onderzoeks- en marketingstrategieën. Het is een heel lang verhaal, maar in het kort komt het erop neer dat veel verkochte medicijnen en vaccins, en ook kunstvoeding, worden verkocht en aangeprezen, ook door antikwak-vriendelijke artsen, die niet goed onderzocht zijn en die zelfs in feite onwerkzaam of zelfs schadelijk kunnen zijn.

Daar ga je dus, anti­kwak, met je toetsingsmethodes die net zo veel waarachtige waarheid naar boven krijgen als de ondervragingen van veronderstelde heksen door de Inquisitie. Met net zulke schrijnende resultaten. Ondertussen blijven de antikwakkers strijden tegen alle vormen van complementaire geneeskunde, die in hun optiek zonder uitzondering kwakzalverij zijn, want ‘’niet wetenschappelijk bewezen’’. De regering van het ultieme neutrale Zwitserland heeft echter een rapport gepubliceerd over de wetenschappelijke basis voor de werkzaamheid van met name homeopathie. Als gevolg daarvan is er een wettelijke regeling van kracht in Zwitserland die het gebruik van complementaire geneeskunde niet uitsluit, maar aanmoedigt.

Wie is nu eigenlijk de kwakzalver?

Dit bericht is ook te beluisteren

Access to clinical trial information and the stockpiling of Tamiflu; Conclusions and recommendations

TEDtalk Ben Goldacre: Vechten tegen slechte wetenschap

http://www.badscience.net/

Kleintjes S: Wie is de mol?, Kenniscentrum Borstvoeding 5-1-2014

Ullman D: The Swiss government’s exceedingly positive report on homeopathic medicine. Natural News, april 2012

Zwitserse wetgeving inzake complementaire geneeskunde Gewoon Bijzonder

1 gedachte over “Kwakzalverij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.