Geplaatst op Geef een reactie

Zoog- en zorgtaken

Zo weet ik niks te schrijven en zo borrel ik over van ideeën. Zo veel dat ik geen keuze kan maken en alsnog niet weet wat ik zal schrijven. Ik ga het maar hebben over mogelijkheden. Veel mogelijkheden. En allemaal goed, de een niet beter dan de ander. Mogelijkheden om een kind te voeden en koesteren.

Maar eigenlijk gaat dit over de definitie van borstvoeding, over wat borstvoeding eigenlijk is en inhoudt. Borstvoeding is het proces waarbij twee mensen zijn betrokken in het voeden en koesteren van het lichaam, de geest en de ziel van de een door de ander en deels ook wederkerig. Het gaat daarbij maar zeer ten dele over de melk. Borstvoeding wordt vaak gebruikt als woord om de melk aan te duiden. Dat is een heel onjuist gebruik van het woord. De melk heet moedermelk of humane melk. Geen borstvoeding en ook geen borstmelk. Het is allemaal een beetje verwarrend omdat het alternatief kunstvoeding heet, dus wel met het achtervoegsel -voeding. Kunstvoeding is welbeschouwd ook niet de juiste term. De wettelijke term is volledige zuigelingenvoeding*, de correcte term is kunstmatige zuigelingenvoeding en in de WHO Code heet het vervangingsmiddel voor moedermelk.

verondersteldEen vraag die ik graag stel aan studenten die ik les geef over borstvoeding is: ‘wie geeft borstvoeding, de moeder die haar kind afgekolfde melk uit een fles geeft of een moeder die andere melk geeft met een hulpmiddel aan de borst?’ Het ‘juiste’ antwoord is de tweede moeder, want borstvoeding geven gaat om de handeling, het proces, niet om de melk. Die melk is uiteraard grandioos, geweldig en niet te evenaren, daarover schreef ik al meermaals op het oude blog en ook hier. De moeder die kolft lacteert wel en ze geeft haar kind perfect voedsel, maar geeft geen borstvoeding. Dat klinkt hard, maar zo liggen de feiten.

Overigens wil ik moeders die al hun melk kolven en aan hun kind geven hier wel even de hemel in prijzen. Wat zij doen voor hun kind is geweldig en moeilijk. Soms lukt het gewoon niet op een andere manier, of ze hebben nog geen manier gevonden om het te laten werken, en dus doen zij wat in hun vermogen ligt om hun kind goed te voeden. En al die andere aspecten van borstvoeding geven, daar zoeken ze ook vervangingen voor.

Op de Facebookgroep van een Internationale Lactatiekundigen Organisatie (eigenlijk is het een email discussie lijst) woedt op dit moment een felle discussie over dit bericht:

nullTwo Women Breastfeed This Baby.

Dit echtpaar kreeg een baby en omdat ze toevallig allebei vrouw zijn, besloten ze deze baby allebei te  voeden. Dat kind is echt wel een bofkontje, geen twee maar vier borsten op het menu! Mijn verzamelde internationale collega’s waren het er niet over eens of dit wel zo’n goed idee was. De melk van de moeder die het kind niet baarde werd ‘bijvoeding’ genoemd, die de melkproductie van de moeder die het kind droeg en baarde in gevaar zou kunnen brengen. Ik voerde aan dat als een mannelijke co-ouder het kind zou willen voeden in een meer traditioneel samengesteld gezin hij mijn zegen en ondersteuning daarbij ook zou krijgen. Mannen hebben namelijk de gereedschappen in aanleg in huis en hebben alleen de juiste hormonale stimulus nodig om het aan de praat te krijgen. En een uit twee mannen bestaand ouderpaar zou wat mij betreft ook prima allebei de donormelk aan hun borst kunnen geven. Want het gaat niet om de melk, niet alleen in elk geval, en mogelijk niet eens voornamelijk om die melk. Het gaat om liefde, interactie, koestering en hechting. En hoe ouders dat willen vormgeven is volkomen niet mijn zaak. Mijn zaak is het hen te ondersteunen in het bereiken van hun doelen, met daarbij altijd ook het belang van het kind als mee-bepalende factor.

Nu, wat betreft het bieden van zorg, koestering en liefde zit het met die belangenbehartiging wel goed als beide ouders de zoog- en zorgtaken willen delen. Die melkproductie komt heus wel goed. De melkproductie wordt namelijk ook bepaald door nabijheid en instelling. Wie veel samen is met het kind en met de liefhebbende partner, de aandacht voornamelijk richt op dat kind en die liefhebbende partner en de zorg voor elkaar, maakt heel makkelijk melk aan en laat die melk ook makkelijk stromen.

Uiteindelijk gaat het om liefde. Niet om regels en conventies, niet om richtlijnen en normen. Liefde. Geloof in jezelf en je partner en je kind. Hoop voor een goede toekomst. Maar bovenal liefde. Voor elkaar, voor je kind. Leeftijd, gender, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, gezinsvorm, het maakt allemaal niet uit.


*) Het is in feite verre van volledig, maar vollediger dan de huisgemaakte melk-suiker-watermengsels die het opvolgde. De enige echte volledige zuigelingenvoeding krijgt het kind via borstvoeding: Kleintjes & van Veldhuizen: Volledige zuigelingenvoeding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.