Geplaatst op Geef een reactie

Wees vriendelijk voor jezelf

Wees vriendelijk voor jezelf

Wees vriendelijk voor de eerdere versies van jezelf: ze wisten nog niet wat je nu weet

Als ik terugkijk op mijn leven als moeder, dan komen mij situaties in gedachten waarvoor ik nu in schaamte mijn hand voor de ogen zou willen doen en diep wegkruipen. Hoe heb ik ooit kunnen denken dat dat een goed idee was? En ik zie in sommige van mijn kinderen karaktertrekken waarvan ik vrees dat die op zijn minst deels door mijn gedrag als moeder kunnen zijn veroorzaakt. Het zou makkelijk zijn me daar heftig schuldig over te voelen. Maar schuldgevoel heeft, zoals ik al eerder schreef, alleen zin als je willens en wetens verkeerde of slechte keuzes hebt gemaakt, waar je ook andere keuzes had kunnen maken.

Ik zal dan ook vriendelijk zijn naar die vorige versies van mezelf, want ik maakte keuzes op basis van wat ik toen wist. Ik hoef mezelf niet te veroordelen als slechte moeder omdat ik dingen deed die ik nu, met meer kennis, niet zou doen. Ik deed het beste wat ik kon met de kennis die ik toen had. Nu ik betere kennis heb, zou ik betere keuzes maken. Ik was toen de beste moeder die ik kon zijn, ook al kreeg mijn eerste kind al hapjes naast borstvoeding vanaf 6 weken. En nu ik die meerdere en betere kennis zo veel mogelijk verspreid naar vrouwen die nu moeder zijn van jonge kinderen, hoeven zij ook niet zichzelf van slecht moederschap te beschuldigen. Want ook zij maken de beste keuzes die zij kunnen maken op basis van de kennis die zij hebben op het moment dat zij die keuze maken.

Ook als ik kijk naar eerdere versies van mezelf als lactatiekundig zie ik dingen waarvoor ik nu mijn handen voor mijn ogen wil slaan en diep wegzakken. Maar ook daar geldt dat ik deed wat ik deed naar beste weten en op basis van alle kennis die ik toen had. Natuurlijk zijn baby’s niet echt veranderd in die tijd en de fysiologie en anatomie van borstvoeding ook niet, maar de wetenschap erover is wel voortgegaan. We weten als professie nu meer en begrijpen meer en dat geldt ook voor mij zelf als lactatiekundige. Was ik toen een slechte lactatiekundige? Ik denk het niet. Ik was de beste lactatiekundige die ik toen kon zijn. Als ik nu nog op dezelfde manier zou werken, dan zou ik mezelf nu een slechte lactatiekundige vinden, want kennis en begrip zijn verder gegaan.

Volgens Maslov zijn er 4 fasen in het leerproces van mensen:

    1. Onbewust onbekwaam: je weet niet wat je niet weet of niet kunt
    2. Bewust onbekwaam: je weet dat er iets is wat je niet weet of kunt en dat geeft je een leerbehoefte: je wilt iets leren om beter te worden.
    3. Bewust bekwaam: je hebt bijgeleerd en je bent je ervan bewust dat je meer weet of kunt dan voor je dat leerde
    4. Onbewust bekwaam: je hebt je de kennis volledig eigen gemaakt, het is deel van jezelf geworden.

De eerste fase is die waar mensen hun ouderschap meestal ingaan, maar al tijdens de zwangerschap merken ze dat er veel is dat ze niet weten, ze worden zich dus bewust van hun onbekwaamheid. Dat bewustzijn zet ze ertoe aan om cursussen te gaan volgen, zodat ze bekwamer zullen zijn als het ouderschap werkelijkheid wordt. Ze zijn zich dan ook in die fase bewust van een stuk bekwaamheid als ouders. Maar, afhankelijk van de soort kennis die die ze hebben binnengehaald en de manier waarop en uit welke bronnen, is er ook sprake van onbewuste onbekwaamheid voor andere aspecten van het ouderschap.Het binnenkrijgen van dingen die afwijken van de kennis en bekwaamheid die je hebt kunnen je brengen naar een nieuwe fase van bewuste onbekwaamheid. Als je nu zelf merkt dat er nog een wereld te leren valt is dat enthousiasmerend. Als het besef dat er meer is tot je komt doordat je dingen leest die helemaal in tegenspraak zijn met wat jij weet en waarin je je bekwaam voelt, dan kan dat wel eens een domper zijn. Soms kan het zo moeilijk te aanvaarden zijn dat de zaken anders liggen dan je altijd dacht (en op basis waarvan je je beslissingen nam) dat je je ertegen gaat verzetten. In de psychologie wordt dit cognitieve dissonantie genoemd. Ik heb het daar wel eens vaker over gehad. In dat geval is het erg moeilijk om over te gaan naar de fase van bewust onbekwaam en vervolgens naar bewust bekwaam. Want dan moet je toegeven dat je eerder fout zat.

Wees vriendelijk voor jezelf, voor de eerdere versies van jezelf. Je deed wat je kon, zo goed als je kon met de kennis die je toen had. En wanneer je beter weet doe je beter. Blijf denken, blijf leren en blijf beter worden

Ik beloof dat ik dat als lactatiekundige ook zal doen: vriendelijk zijn voor mijn eerdere zelf en blijven zoeken naar nieuwe gebieden waarin ik bekwamer kan worden.

Lees meer over Waarom borstvoeding en schuldgevoel

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.