Geplaatst op Geef een reactie

Spugen, reflux en GERD

Spugen, reflux en GERD: een overzicht gebaseerd op medisch wetenschappelijke literatuur.

DREW C. BAIRD, MD; DAUSEN J. HARKER, MD; and AARON S. KARMES, DO, Carl R. Darnall: Diagnosis and Treatment of Gastroesophageal Reflux in Infants and Children. Am Fam Physician. 2015 Oct 15;92(8):705-717.
Titelafbeelding: Rupert Grint als Ron Weasley spuugt slakken in Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

In het bronartikel wordt duidelijk beschreven wat de verschillen zijn tussen spugen, reflux en GERD (GastroEsophageal Reflux Disease, reflux ziekte) bij zuigelingen en de behandelmethodes voor deze verschijnselen. Spoiler alert: medicatie staat niet bovenaan!

Gastroesofagale reflux is de zondagse naam voor spugen en het betekent de passage van de inhoud van de maag (ventriculus of gaster) in de slokdarm (oesofagus) met of zonder regurgitatie (spugen, overgeven). het is bij zuigelingen een normaal fysiologisch gegeven dat door de dag heen meermaals gebeurt. Bij oudere kinderen is het een minder vaak voorkomend verschijnsel. Gastroesophageal reflux disease (GERD) of gastroesofagale ziekte is reflux met symptomen die tot ernstige medische complicaties kunnen leiden. Gewoon spugen wordt voornamelijk veroorzaakt door de nog niet strak afgesloten klep tussen maag en slokdarm (pars cardiaca), waardoord e maaginhoud makkelijk terugstroomt bij een overvolle maag of bij wisseling van houding. Het kan ook een symptoom zijn van allergie of een bijwerking van een niet optimale drinktechniek, bijvoorbeeld bij variaties in de mond anatomie. Gastroesofagale ziekte wordt over het algemeen veroorzaakt door fouten in de aanleg van de maag en de in- en/of uitgang. Wanneer het spugen ernstige last geeft aan het kind (duidelijke signalen van pijn en ongemak) wordt ook de term GERD gebruikt. Diagnose gebeurt in de eerste plaats door eht observeren van eht kind en het opnemen van de geschiedenis (verslag van de ouders over de symptomen bij het kind). Daarnaast kunnen beeldvormingstechnieken worden gebruikt zoals endoscopie, barium onderzoek, multiple intraluminal impedance (MII) en pH monitoring. Deze worden slechts toegepast als het eerder genoemde onderzoek onvoldoende uitsluitsel geeft, als de behandeling niet aanslaat, als er sprake is van a-typische symptomen en verdachte complicaties.

De eerste behandeling bij de gewone reflux, het normale, fysiologische spugen, is om het kind zoveel mogelijk verticaal te houden en kleinere voedingen te geven. Dit is de manier van zogen en zorgen die in de menselijke blauwdruk verankerd ligt. De mens is een drager, net als onze neven en nichten de mensapen, en dat betekent om te worden gedragen in een vertikale positie (rechtop) en om heel vaak een beetje te eten en een beetje te slapen. In de nacht naast moeder op de rug en dan liggend op de zij liggend vaak een beetje drinken en weer terug naar de rug. Op deze manier is er weinig positie verandering en wordt spugen verminderd in vergelijking met elke keer opgenomen te worden om te voeden. Als dit niet leidt tot verbetering, dan kan worden gekeken naar andere oorzaken, zoals allergie of variaties in de mond anatomie. Zolang het kind er verder weinig last van heeft (de in het Engels genoemde ”happy spitter”) is behandeling verder niet nodig en is het meer een wasprobleem dan een medisch of voedingskundig probleem.

Medicinale behandeling is alleen aangewezen als het gaat om GERD en het kind er echt last van heeft én als de meer behoudende maatregelen, zoals hierboven beschreven, onvoldoende helpen.  Histamine H2 receptor antagonisten zijn middelen die kunnen worden gebruikt om de zuurgraad van de maag te verminderen. Dit is vooral belangrijk wanneer de slokdarm wordt aangetast door de omhoogkomende zure maaginhoud.  are an option for acid suppression therapy in infants and children with GERD. Protonpompremmers   zouden ook kunnen worden ingezet, maar over de werkzaamheid bij zuigelingen is geen overtuigend bewijs Daarnaast kan gebruik van protonpompremmers de opname van vitamine B12 en van magnesium remmen en dat kan op den duur tekorten van deze micronutriënten veroorzaken. desondanks worden protonpompremmers zoals omeprazol regelmatig door artsen, vaak als eerste maatregel voorgeschreven voor spugende kinderen. Het vervroegd adviseren van vast voedsel is ook niet ongewoon. Dit is volkomen zinloos en verhoogt de risico’s voor de darmgezondheid en de gehele ontwikkeling door het prematuur overgaan op vast voedsel. Het indikken van de melk  is ook niet heel zinvol en het verhoogt de kans op te grote gewichtstoename

Het oorspronkelijke artikel bevat voor artsen ook een handige beslisboom voor de behandeling van reflux-achtige klachten en een checklist voor differentiaal diagnose. Daarnaast een uitgebreid overzicht van mogelijke farmacologische behandelingen. Ik adviseer ouders die naar de dokter gaan vanwege reflux klachten om dit wetenschappelijke artikel mee te nemen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.