Geplaatst op Geef een reactie

Nadelig

Op een forum ging het over de nadelen van borstvoeding. Al die nadelen gingen over de moeder. Nadelen van borstvoeding voor het kind worden nooit genoemd, die zijn er ook nagenoeg niet. De nadelen die de moeder, die deze discussie opende, noemde waren ook niet zozeer nadelen van borstvoeding, maar nadelen van moederschap.

Onrustig drinken, heeft hij wel genoeg, of juist te veel als hij spuugt; voedingsbeha’s, speciale kleding; niet zo maar een dagje weg kunnen zonder baby of kolf. Ook een baby die een fles drinkt kan onrustig zijn, hongerig lijken na de fles, of melk overlaten; kan ook spugen (en daar heb je dan ook weer speciale goed wasbare kleding voor nodig), en heeft ook zijn moeder nodig als zij liever een dagje alleen uit gaat.

vrouw2
‘Vrouw’. Gonneke Staas

Het is niet zozeer borstvoeding die nadelen heeft, maar het hebben van een kind dat nadelig is voor de indeling van je leven naar eigen idee. Zoals een van de gespreksgenoten het stelde is het het hele moederschap dat nadelen heeft. Deze moeder zegt ook moeite te hebben met het begrijpen van de gedachte dat alles maar makkelijk en vanzelf moet gaan. Een ander onderschrijft dat en stelt dat juist de waardevolle dingen in het leven inzet vergen. Moeder ben je niet voor het leuk. Een kind op de wereld zetten betekent een grote verplichting aangaan en je, wellicht nog niet geheel doorleefde, adolescente egocentriciteit aan de kant moeten zetten. Met egocentrisme bedoel ik niet egoïsme, dat is iets heel anders. Egocentrisme betekent dat je jezelf en jouw behoeften als het middelpunt van de wereld ziet, als enig uitgangspunt voor al je gedachten en overwegingen. Van nature is dat een levenshouding die in afnemende mate hoort bij kinderen, pubers en adolescenten. Als verantwoordelijke volwassene voor de zorg en opvoeding van een kind moet er meer nadruk komen op empathie in plaats van egocentrisme. Empathie is het vermogen zich in te leven in de gedachten, gevoelens en behoeften van een ander.

moederenkind2reverse
”Moeder” Gonneke Staas

Voor mensen die empathie nog niet erg ontwikkeld hebben kan het hebben van (de verantwoordelijkheid voor) de verzorging en opvoeding van een kind nadelig lijken te zijn. In plaats daarvan zou je het ook kunnen beschouwen als een mogelijkheid, een uitdaging, om die kwaliteit (empathie) verder te ontwikkelen. Opvoeding is vaak niet alleen het opvoeden van het kind, maar ook van zichzelf. Borstvoeding heeft geen nadelen, want alle behoeften die een baby heeft blijven gelijk, ongeacht de soort en manier van voeden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.