Geplaatst op Geef een reactie

Huideffect

de eenzame baby

Het probleem met wetenschappelijk onderzoek is, dat het zo onbetrouwbaar is. Neem nu deze drie gepubliceerde, peer reviewed onderzoeken* over min of meer hetzelfde onderwerp: het effect van huid-op-huid zorg op het gedrag van zuigelingen, met name wat betreft temperatuurbeheersing en drinkgedrag.

Het eerste onderzoek, uitgevoerd in Iran, komt tot de volgende conclusie: Mother and infant’s skin-to-skin contact is possible after delivering via cesarean section and does not increase the risk of hypothermia. De onderzoekers in India concluderen: Newborns in the SSC group achieved rapid thermal control as compared with the control group. Early SSC for 24 h after birth decreases incidence of hypothermia for initial 48 h of life. Early SSC needs to be aggressively promoted in term and late-preterm newborns to reduce incidence of hypothermia, terwijl de Italianen aan het einde van hun betoog besluiten met: Our study confirms that immediate and undisturbed postpartum SSC is characterized by specific behavioral phases whose sequence may vary without affecting the suckling rate at the end of SSC, breastfeeding success, or the short-term neonatal outcome. De Iraniërs zien er na een keizersnede in elk geval geen gevaar in, de Indiërs daarentegen zien een duidelijk positieve invloed op de temperatuur van pasgeborenen in de eerste 48 uur en stellen dat huidcontact sterk moet worden gepromoot. De Italianen ten slotte zien een bevordering van allerlei specifieke gedragsfases in verschillende volgordes, die (die volgordes) geen effect hebben op de uiteindelijke borstvoeding uitkomsten.

directPPDe laatsten zagen een toename van specifiek gedrag, wat waarschijnlijk als positief wordt gezien. Ze zien ook een variatie in dat gedrag, maar dat is kennelijk normaal, want verschillende volgordes van gedragsfasen hadden geen invloed op de uiteindelijk gemeten uitkomsten. De verschillen tussen Iran en India zijn curieuzer. De een zegt dat het niet uitmaakt maar geen kwaad kan, de ander stelt dat het van wezenlijk belang is voor goede uitkomsten bij de neonaat. Wat moet je nu met zulke onderzoeken? Hoe kun je hier in vredesnaam een evidence based aanbeveling of protocol van maken? Terug naar logisch nadenken dus maar. En wellicht ook maar terug naar oudere onderzoeken die wel duidelijk aangaven hoe en wat.

DSC_0236Het is al decennia lang bekend dat kindjes die in nauw huidcontact met hun moeder zijn (of met een ander mens) het op alle punten van de vitale functies beter doen dan kinderen in (warme) bedjes of couveuses. (Zie Kangaroo Mother Care voor onderzoeken, besprekingen en ervaringen.) We hoeven daar echt geen verder onderzoek meer naar te doen. De opkomst van de Moeder en baby vriendelijke keizersnede gentle sectio | [Babyblog] is daar een gevolg van. We weten dat het werkt, voor te vroeg geboren kindjes, voor gezonde en zieke op tijd geboren kindjes en voor kindjes die operatief worden geboren. We weten ook lang decennia lang dat huidcontact voor een kind van groot belang is voor zijn mentale en emotionele ontwikkeling en voor het op gang komen van van de borstvoeding en voor de uiteindelijke duur van de borstvoeding. Een uur huidcontact minimaal na de geboorte redt jaarlijks anderhalf miljoen kinderlevens wereldwijd. We moeten dat allemaal niet meer onderzoeken. Beter richten we onze energie en tijd op onderzoeken waarom het nog zo weinig wordt toegepast, waarom alleen dat eerste uur, waarom dat relatief achteloos scheiden van moeders en kinderen voor allerlei onderzoeken of behandeling? Waarom niet méér onderzoek naar veilige manieren om moeder en kind in de eerste postpartum dagen bij elkaar te houden met zoveel mogelijk huidcontact? Dat het werkt is inmiddels genoegzaam bekend, we moeten nu nog weten hoe het werkt, wat goede manieren zijn om het toe te passen, en vooral wat de barrières zijn om het toe te passen.

Mama gorilla weet best hoe het moet, helemaal zonder onderzoek. De rest van haar familie weet wel beter dan zich er tegenaan te bemoeien, ze wachten een eindje verderop tot moeder klaar is om met haar kindje -dat ze in de eerste tijd geen moment zal loslaten, neerleggen of uit handen geven- in de groep terug te keren. Misschien hebben we meer observerend dieronderzoek nodig van soorten die het meest op ons lijken.

*)
The Effects of Skin-to-Skin Contact on Temperature and Breastfeedin… – PubMed – NCBI.

Effect of early skin-to-skin contact following normal delivery on i… – PubMed – NCBI.

Behavior of the Newborn during Skin-to-Skin. – PubMed – NCBI.

Peerreview uitgelegd op Wikipedia. Of, veel uitgebreider, in het Engels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.