Geplaatst op 1 reactie

Gebrek aan optimale borstvoeding

Gebrek aan optimale borstvoeding

Onderzoek toont aan dat een gebrek aan optimale borstvoeding leidt tot ongelijkheid in het overlijden van zuigelingen op basis van sociaal-economische ongelijkheidLack of optimal breastfeeding may cause alarming disparities in infant deaths, study finds

Uit dit onderzoek bleek onder meer dat de sterftecijfers onder Afrikaans-Amerikaanse kinderen dubbel zo hoog liggen als bij witte kinderen. Laat dat even doodringen: als je als niet wit kind in de VS wordt geboren heb je twee keer zo veel kans van overlijden als wanneer je in een wit gezin was geboren. Deze studie gebruikte computermodellen om met de uitkomsten van eerdere onderzoeken in te schatten hoe verschillende afkomst en leefomstandigheden de uitkomsten van zuigelingenvoeding kunnen beïnvloeden. Er werden in die modellen drie virtuele onderzoeksgroepen van moeders en kinderen gevormd: ‘wit’, ‘Afrikaans-Amerikaans’ en ‘Hispanic’. In de niet-witte groepen komen bepaalde infectieziekten bij zuigelingen vaker voor. Met name middenoorontstekingen en darminfecties zijn een ernstige bedreiging voor hun gezondheid. In vergelijking met witte kinderen kwamen oorontstekingen als gevolg van sub-optimale borstvoeding 1,7 keer zo vaak voor bij Afrikaans-Amerikaanse kinderen en 1,4 keer zoveel bij Hispanic kinderen. Voor maag-darminfecties was dat respectievelijk 1,3 en 1,4 keer zo vaak. Borstvoedingscijfers in de USA zijn bij de niet-witte groepen lager en zij hebben een grotere kans te behoren tot de groepen met een lagere SES (Sociaal Economische Status).

Onderzoeker dr. Alison Stuebe, specialist Infant and Young Child Feeding en lector obstetrie en gynaecologie, zegt over het onderzoek: ”Deze ongelijkheden reflecteren barrières voor borstvoeding zoals een gebrek aan goed moederschapsverlof en verouderde moeder-en-kindzorg rondom de baring, die disproportioneel invloed hebben op ‘families of color’. We kunnen de ongelijkheid in gezondheid verkleinen door het beschermen van het recht van elke vrouw om haar kinderen borstvoeding te geven.” In de Verenigde Staten beginnen witte moeders vaker aan borstvoeding dan hun niet-witte zusters en ze geven langer en meer exclusief borstvoeding. Deze ongelijkheid is, als aangetoond door dit onderzoek, een oorzaak voor ongelijke gezondheidsuitkomsten.

 

Allemaal leuk en aardig, zo’n rassen-gericht Amerikaans onderzoek, maar wat betekent dat voor ons hier? Wel, ook wij hebben sociaal-economische en etnische ongelijkheden. De armoedecijfers stijgen alarmerend. Volgens een rapport van de Kinderombudsman in 2014 groeit 1 van elke 9 kinderen in Nederland op in armoede. In ons land leven ook grote groepen mensen met een niet-westerse achtergrond die meer moeite hebben om te profiteren van alle regelingen op het gebied van sociale ondersteuning en gezondheidszorg. Voor alle mensen die in armoede leven is zorg voor de gezondheid problematischer. Ze hebben minder toegang tot zorg omdat ze alleen een basisverzekering hebben en vaak problemen hebben met het betalen van de eigen bijdrage. Voor wie op of onder het bestaansminimum een gezin moet onderhouden kan die eigen bijdrage niet betalen. Voor immigranten is de toegang tot sociaal-maatschappelijke hulpverlening vaak lastig of ze weten de weg niet. Velen weten niet eens dat er hulp mogelijk is en ze kennen het zorgsysteem niet.

Dus, ja, een dergelijk onderzoek kan worden ge-extrapoleerd naar de West-Europese samenleving. De cijfers zullen niet exact gelijk zijn en de beschreven groepen zijn anders. De principes zijn hetzelfde. Alle mensen zijn gelijk, maar sommigen zijn gelijker dan anderen (Vrij naar George Orwell’s Animal Farm: ”All animals are equal but some animals are more equal than others”). Mijn wijze oude Grootmoe zei het al: ”De duivel schijt op de grote hoop”. Daarmee bedoelde ze dat wie het al goed heeft, het makkelijk beter krijgt, maar wie het moeilijk heeft, het steeds moeilijker krijgt. En wanneer zij moeite doen om uit de ellende te komen, duwen ze zich daar vaak nog dieper in. Armoede zorgt er namelijk voor dat je makkelijke verkeerde keuzes maakt (De Correspondent: ”Waarom arme mensen domme dingen doen”). Zij hebben daarbij actieve hulp en ondersteuning nodig.

Wij kunnen als maatschappij die ongelijkheid in gezondheid verminderen door ervoor te zorgen dat iedereen een goede basis krijgt. We moeten ervoor zorgen dat  het recht van alle vrouwen om borstvoeding te geven en het recht van elk kind om een gezonde levensbasis te krijgen worden beschermd. Dat mag die moeders en kinderen niets kosten en ze mogen er niet voor langs muren en kastjes worden gestuurd. Borstvoeding (zowel het geven als nemen) is een onvervreemdbaar mensenrecht. Laten we dat recht beschermen door ervoor te zorgen dat elke moeder en kind toegang heeft tot borstvoeding, ongevraagd, zonder zoeken en zonder financiële complicaties. Daartoe hoort ook dat alle zorgverleners die met ouders en jonge kinderen te maken hebben goed zijn opgeleid in de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het ondersteunen van ouders bij het behalen van hun doelen.

Daarnaast is uitbannen van armoede een belangrijke stap. Armoede is dodelijk. Armoedebestrijding is al op vele manieren geprobeerd, vrijwel geen enkele met blijvende goede gevolgen. Deze manier van Rutger Bregman is veelbelovend: Gratis geld voor iedereen

1 gedachte over “Gebrek aan optimale borstvoeding

  1. […] Lees ook: ‘Voeding en groei‘ en ‘Risico’s van sub-optimale borstvoeding‘. […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.