Geplaatst op Geef een reactie

Baarmoederpraatjes

In een Facebookgroep ging het over geschikte anticonceptie tijdens de borstvoeding periode en dit (aangepaste) citaat deel ik als opening voor dit blog:

”[Er] werd ons nadrukkelijk verteld dat [alle soorten spiraaltjes] niet goed zijn voor ons lijf! Koper is niet één met het lijf en de baarmoeder zal altijd trillingen frequenties afgeven die met afstoten te maken hebben… De een voelt dit beter… De ander minder of niet… Dan tweede, dat een menstruatie wegblijft als gevolg van welk spiraal ook, is ophoping van vele afvalstoffen die zich ergens in het lijf gaan zetten. […] Vrouwen zijn gemaakt om op deze manier hun afvalstoffen te lozen dmv bloedingen. [We zagen] grafieken […], die aantoonden dat vrouwen daardoor (een van de redenen) gemiddeld langer gezonder leven over het algemeen dan de man. Juist omdat de vrouw door de menstruatie beter in staat is het lichaam te herstellen/ontzuren/ontdoen van vele afvalstoffen.” Later kwam daar dit nog bij: ”Ik vraag me […] af of [ze] de afvalstoffen alleen in de baarmoeder bedoelden? Ik hoorde ook iets over lymfen hormonen en alles wat met elkaar in verbinding staat, dat ook daar afvalstoffen van hormonale aard door een menstruatie mee naar buiten gaan? […] Maar ergens voelt het niet zo goed nooit meer ongesteld [te zijn]. Daar zijn we toch voor gemaakt… Zo had de natuur het toch bedoeld….?” Ik verwerk mijn antwoorden tot dit blogbericht.

lymphatic System
Blauw: bloedsomloop. Groen: lymfesysteem.

Het is een misvatting dat het door de natuur (of wie of wat je daarvoor ook verantwoordelijk houdt) bedoeld is dat vrouwen hun hele vruchtbare leven elke maand menstrueren. In onze blauwdruk is niet vastgelegd dat vrouwen vaak menstrueren. Wij ”horen” juist gedurende lange perioden niet te menstrueren. Menstruatie is wat er gebeurt als ”het mislukt”. Doel van de natuur is voortplanting. Als je zwanger bent of een kind moet onderhouden via borstvoeding ben je in principe niet vruchtbaar, dus is er geen eisprong en wordt er geen nestje klaargemaakt dat onverrichter zaken moet worden afgebroken. De menstruatie loost het afval (= de restanten van de voorbereidingen om een vruchtje te ontvangen) uit de baarmoeder. Het is geen route voor het afvoeren van ander afval uit ons lichaam. Daarvoor zijn er de lever en de nieren en in (veel) mindere mate de huid en de longen. Ook de restanten van hormonen verlaten via de geëigende afvalverwijderdiensten het lichaam. Lymfe is het systeem dat daarvoor zorg draagt. Het lymfesysteem loopt in grote lijnen direct naast het bloedvaten systeem en is er interactief mee verbonden. Afval uit de cellen gaat via het lymfesysteem naar het bloed. Het bloed brengt al het afval dat door het lymfesysteem werd aangeleverd, naar de geëigende afvalverwerker. Overtollig lymfevocht lekt uit de bloedvaten en wordt door de lymfevaten weer opgenomen.

Onder natuurlijke omstandigheden liggen geboortes zo’n 4 jaar uit elkaar, met maar enkele cycli ertussen. Maar omdat wij (moderne westerse vrouwen) niet zo intensief lichamelijk contact hebben met onze kinderen en minder frequent voeden dan onze blauwdruk aangeeft  en omdat we zelf veel rijker (voornamelijk wat betreft eiwitten en vetten) eten, zijn wij veel sneller na de geboorte van een kind weer vruchtbaar. Vrouwen die nooit zwanger zijn en niet of kort borstvoeden hebben een aantoonbaar hoger risico op het ontwikkelen van borstkanker en kanker in de inwendige reproductieve organen. Dit heeft een relatie met de vaak terugkerende korte cyclus van ovulatie-menstruatie en de daarmee samenhangende hoge blootstelling aan oestrogenen. Minder vaak ongesteld zijn heeft een risico verminderend effect wat dat betreft.

7_five_views_of_a_fetus_in_the_womb1361995253490Het is pas relatief recent dat we weten hoe de vruchtbaarheid precies werkt en wat de functie van de baarmoeder en de eierstokken is. In vroeger tijden was het een mysterieus geheel, dat vrouwenlichaam. Vrouwen konden bloeden zonder gewond te zijn en konden zomaar, schijnbaar uit het niets een kind in hun buik laten groeien. Door het ontleden van overleden zwangere vrouwen wisten ook in de Middeleeuwen mensen al hoe het kind in de baarmoeder zat (zie afbeelding hierboven door Leonardo Da Vinci), maar hoe het daar nu precies ontstond, hoe nu precies dat zaad van de man dat kind in die buik kon laten ontstaan bleef een mysterie. Een ander mysterie was het maandelijkse bloed en het uitblijven daarvan tijdens de zwangerschap. Dat bloed moest ergens heen gaan en in sommige culturen dacht men dat dat naar de borsten verhuisde om daar colostrum te maken. Dat is de reden dat soms colostrum als onrein wordt beschouwd. Geleerden als Freud dachten dat de baarmoeder (hystera in het oud-grieks) de zetel van de geestesgesteldheid en het gemoed van de vrouw was en dat bepaalde toestanden door een opspelende baarmoeder werden veroorzaakt. Dit werd hysterie genoemd en baarmoederverwijdering (hysterectomie) werd als een probaat middel ter genezing gezien. Regelmatig menstrueren werd ook gezien als iets noodzakelijks, want met dat bloed werd een boel slechtigheid afgevoerd, was het idee. Ik vermoed dat het verhaal waarmee dit blog begon nog een uitvloeisel is van dit onreine hysterische verhaal is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.