Geplaatst op Geef een reactie

Alternatief

Vandaag wil ik het eens hebben over alternatieven. En daarbij wil ik voor de illustraties ook even teruggrijpen op een vorig alternatief, namelijk afbeeldingen uit film, toneel en TV. Het concept alternatief kan tot allerlei spannende speculaties leiden. Wat gewoon is, heeft altijd een alternatief. Het alternatief kan volkomen logisch zijn of volkomen absurd lijken, zoals een alternatief universum waar je je alternatieve zelf tegen kunt komen.

Fringe_olivia_ii_b_by_fishbone76-d32fclf
Anna Torv als Olivia Dunham (in Fringe [2008-2013]), links in het normale universum en rechts in het alternatieve universum. Artistieke weergave door Fishbone. Bron

De uitspraak van Spock in titelafbeelding is mijn thema van vandaag: ”Er zijn altijd alternatieven”. Er is altijd iets anders te kiezen, er zijn opties. Niet alle opties zijn even voor de hand liggend. Sommige opties kunnen vreemd lijken en daarom eng zijn. Maar er zijn altijd opties. Als je in Karma geloofd, denk je dat je onveranderlijk krijgt wat op je wacht. Maar je kunt zelf beïnvloeden wat er op je wacht. Je hoeft niet lijdzaam af te wachten.

Wat op je wacht is heel vaak cultureel bepaald. We doen allerlei dingen omdat dat in onze cultuur zo de gewoonte is. Vaak hebben we daar helemaal geen probleem mee. We zijn eraan gewend, ze zijn gewoon en voelen goed. Maar soms passen ze niet bij onze instincten en voelen we ons er niet goed bij. Dat wil nog al eens gebeuren bij dingen die te maken hebben met de zorg voor, het voeden en opvoeden van kinderen.

Neem nu borstvoeding. Slechts enkele percenten zwangeren wil al op voorhand geen borstvoeding geven. De meesten verwachten dat zij het kind dat zij verwachten zelf aan de borst zullen voeden. Enkele weken, enkele maanden, enkele jaren, maar in elk geval een bepaalde tijd. Slechts weinigen maken dat voornemen ook waar. Van de ruwweg 80% die begint met borstvoeding geven stopt de helft al binnen de eerste maand. De meesten daarvan hadden gedacht langer borstvoeding te zullen geven, maar stopten niettemin.

De redenen zijn talrijk, maar voor een flink deel dachten de moeders geen andere keuze te hebben dan de borst te laten voor wat zij is en over te gaan op een fles met kunstmatige zuigelingenvoeding erin. Want dat is, in onze maatschappij, schijnbaar het enige alternatief wanneer borstvoeding niet werkt. Soms is het alternatief een zoektocht naar een zorgverlener die wel weet waar ze over praat. Soms is het alternatief het bijgeven van andere melk aan de borst. Die andere melk kan dan van een andere moeder komen. Soms is het alternatief de eigen melk afkolven en op een andere manier geven. Soms kan een achterliggende oorzaak van een schijnbaar onoplosbaar borstvoeding probleem worden weggenomen.

Of neem nu de invulling van het ouderschap. In onze maatschappij lijkt de enige optie te zijn dat moeders na drie maanden weer gaan werken en dat hun kinderen tussen acht en vijf uur door anderen worden verzorgd, gevoed en opgevoed. Want onze arbeidsethiek lijken belangrijker te zijn dan de zorg voor onze kinderen, de volgende generatie volwassenen. Maar ook hier zijn er wel degelijk opties.

Vaders en moeders kunnen ervoor kiezen om samen geld te verdienen en samen voor de kinderen te zorgen. Ze kunnen er ook voor kiezen dit te doen met een klein groepje gezinnen. Ze kunnen ervoor kiezen dat een van beiden fulltime betaald werk buitenshuis doet en de ander fulltime zorgouder is. Neem eens de tijd om samen na te denken en na te rekenen wat de kosten en baten van dergelijke opties zijn. Bereken daarbij zowel de financiële als de andere kosten en baten. De uitkomsten konden nog wel eens verrassend zijn.

Neem geen genoegen met af te wachten wat je aangeboden krijgt. Zorg dat je weet dat en welke opties er werkelijk zijn. Neem je eigen leven in eigen hand.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.