Geplaatst op 1 reactie

Je doet het geweldig!

Voel je je gefrustreerd omdat je baby of peuter tijdens de lockdown als maar aan de borst wil? Wilde je wel dat je meer geduld kon opbrengen? Begin je aan je jezelf als ouder te twijfelen? Bedenk dit: Als een moeder-egel het met een van haar borstkindjes helemaal heeft gehad, dan eet ze hem op. Dus, daarmee vergeleken zou ik zeggen dat je het geweldig doet. Gun jezelf wat rust. Wees aardig voor jezelf.

Bron met toestemming overgenomen en vertaald

Maar even serieus, ik kan je alle, volkomen legitieme, redenen opsommen waarom je borstkind tijdens deze periode van crisis plotseling zoveel aan de borst wil: er is een verhoogde toegankelijkheid voor de melkbar, hij zoekt geruststelling en veiligheid nu zijn dagroutine zo heel anders is dan eerst, hij pikt de ongerustheid en de onrust op van zijn ouders en zoekt daarvoor de verzekering dat alles nog goed is, enzovoorts.
Maar weet je? Maar het weten dat jouw kind perfect goede redenen kan hebben om de borst meer nodig te hebben, maakt het niet makkelijker. Vooral wanneer je zelf ongerust en gestresst bent en het gevoel hebt dat je genoeg bent aangeraakt om er maanden mee vooruit te kunnen en gewoon alleen vijf minuten jezelf en alleen kunt zijn.
En weet je?
Het is OK om je te voelen alsof je in een val zit. Het is OK om gefrustreerd te zijn. Het is OK om verongelijkt te voelen. Het is zelfs OK om je af en toe vreselijk kwaad te voelen.
Jij – doet – er – ook – toe.
Jouw gevoelens doen ertoe. Jouw stress doet er toe. Jouw gevoelens zijn geldig, normaal en begrijpelijk. Jij en jouw gevoelens zijn het waard om te worden begrepen, om te worden tegemoet te treden met compassie en empathie. Niet alleen door de mensen om jou heen, maar ook door jouzelf.
Gun jezelf wat rust. Wees aardig voor jezelf. Als het vandaag werkelijk allemaal pet was en je tegen je peuter uitviel, huilde en het eten liet aanbranden waardoor je uiteindelijk maar boterhammen met kaas opdiende, terwijl de was en de afwas zich opstapelden, dan: gefeliciteerd, je bent een geweldige moeder die haar stinkende best doet in deze extreem moeilijke omstandigheden.
En als iemand het waagt om je te zeggen dat je vooral elk moment moet koesteren, dan vertel ze maar dat ze weg moeten gaan en iets obsceens doen met een ananas.
Niemand kan elk moment liefhebben. Wanneer je zindelijk wordende peuter een stiekeme hoop neerlegt in een verborgen hoekje en jij vindt dat met je blote voeten – niemand houdt daar van. Niemand zit daar de poep tussen haar tenen uit peuteren en tegelijk denkend #watbenikeenbofferd. Niemand.
Er zijn zeker momenten om te koesteren. En als alles straks weer normaal is en de stress en de uitputting verdwijnen, dan kunnen we terugkijken en ons waarschijnlijk wel te koesteren momenten herinneren.
Maar nu is het OK om niet OK te zijn
En, hey, zolang je je kinderen niet opeet als ze het laatste restje bloed onder je nagels vandaan zogen, doe je het beter dan Moeder Egel.


”mummy tiggywinkle” verwijst naar een verhaal van Beatrix Potter over een egel

Are you feeling frustrated by your baby or toddler breastfeeding constantly during lockdown? Wishing you could be more patient? Starting to doubt yourself als a parent?
Remember! If a mother hedgehog gets too annoyed at one of her booblings, she eats them. So compared to that I’d say you’re going great. Give yourself a brake. Be kind to yourself.
Seriously though, I could go into all the, perfectly legitimate, reasons your boobling suddenly wants to nurse more during this time of plague: increased availability of the milk bar, looking for comfort and security because their routine has changed, picking up on parental anxiety and seeking reassurance etc.
But you know what? Just because your baby or toddler may have perfectly valid reasons for needing to nurse more, that doesn’t make it any easier. Especially when you’re stressed and anxious yourself, touched out to high heaven, and desperately just want some personal space for five minutes.

And do you know what?
It’s OK to feel trapped. It’s OK to feel frustrated. It’s OK to feel resentful. It’s even OK to feel really sodding angry at times.
You 👏 matter 👏 too 👏.
Your feelings matter. Your stress matters. Your feelings are valid, normal and understandable.
You and your struggles deserve to be met with understanding, compassion and empathy. Not just from those around you, but from you yourself.
Give yourself a break. Be kind to yourself. If today really went down the crapper and you snapped at your toddler, cried, burnt dinner and ended up eating cheese on toast while the laundry and dishes piled up, then congratulations you’re a wonderful mother doing her absolute best in extremely difficult circumstances.
And if anyone tells you to ’treasure every moment’ tell them to promptly go and do something obscene with a pineapple.
No-one can love every moment. When your potty training toddler does a stealth poo in a sneaky place and you find it with your bare foot, no-one loves that. No-one is sitting there, rinsing poo from between their toes thinking #soblessed. No-one.
There are moments to treasure. And when life returns to normal, and the stress and the exhaustion lifts then when we look back we’ll probably find more moments we treasure.
But right now it’s OK not to be OK.
And hey, so long as your not eating your kid when they get on your last nerve, you’re doing better than mummy tiggywinkle.

1 gedachte over “Je doet het geweldig!

  1. […] Aansluitend op het vampierthema, vampiers die zo graag overal hun tanden inzetten, dacht ik aan een mooi onderwerp voor een blog: borstvoeding geven aan kinderen die tanden krijgen. Sommige moeders ervaren deze periode alsof ze een vampiertje aan de borst hebben.  Van dat gevoel zeggen moeders dat het ‘’sucks’’ (een woordgrap is nooit weg). Een zoektocht naar wetenschappelijke inzichten over dit fenomeen leverde bedroevend weinig op. Zoeken naar tanden en borstvoeding op Google Scholar levert heel veel onderzoeken op naar orale ontwikkeling en tandbederf in relatie tot zuigelingenvoeding (bijvoorbeeld hier), maar niets over de problemen en de oplossingen voor borstvoeding geven aan een tanden krijgend kind. Wat wel te vinden is zijn overzichten met symptomen van tanden krijgen en huismiddeltjes om ermee om te gaan. Verder is borstvoeding geven aan kind dat tanden krijgt net als vrijende egeltjes: doe het voorzichtig, anders prikt het! Ook leuk: over moeder egel. […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.