Consult per telefoon

Soms is het voor een consult niet perse nodig om elkaar te zien. Dan kun je er ook voor kiezen om je vraag per telefoon te stellen. In de loop van het gesprek kan het gebeuren dat de lactatiekundige, op grond van wat je haar vertelt, van mening is dat een persoonlijk consult nodig is. Dit is een vrijblijvend advies.
Eurolac heeft dagelijks telefonisch spreekuur tussen 10 en 12 uur in de ochtend. Voor een consult buiten deze tijden maak je via email een afspraak. Eventueel is ook telefonische consultatie via Skype mogelijk, inclusief video verbinding. Vraag daarnaar als je een afspraak maakt.

Bel 0800 EUROLAC (0800 3876522) of email naar consult@eurolac.net en maak een afspraak voor een telefonisch consult.

Dit is betaald telefoonnummer, je betaalt via je telefoonrekening en ontvang geen aparte factuur.

Gesprekken kunnen worden opgenomen voor geanonimiseerde studiedoeleinden. Geef bij de intake duidelijk aan als je hiervoor geen toestemming geeft.

Je kunt na het maken van de afspraak alvast een intakeformulier invullen, dat scheelt gesprekstijd voor het opnemen van de administratieve gegevens.

Intakeformulier voor persoonlijk consult

Je hebt een afspraak gemaakt voor een telefonisch of video consult, of voor een persoonlijk consult bij jou thuis. Om geen tijd te verdoen aan administratieve bezigheden, kun je alvast dit intakeformulier invullen zodat je gegevens direct in je dossier kunnen worden ingevoerd.

Uiteraard worden je privacy gevoelige gegevens nooit doorgegeven aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Onderaan kun je aangeven of je het goed vind om je anonieme gegevens te gebruiken voor onderzoek of onderwijs.

 • Beschrijf in het kort de reden voor het consult
 • Geef de datum en tijd van een geplande afspraak in als DD-MM-JJJ om uu:mm uur

  Geef bij een ongeplande (video) afspraak aan voor welk spreekuur je kiest (datum).

 • Geef aan bij welke lactatiekundige je eerder was en wanneer dat (ongeveer) was. Neem voor elke consultatie een nieuwe regel
  Rij toevoegen
 • Ben je door iemand naar Eurolac verwezen, zo ja, door wie, zo nee, hoe heb je Eurolac gevonden?
 • Omschrijf ''Anders''. Indien zwanger, geef uitgerekende datum.
 • Geef van elk van je kinderen naam, geboortedatum, geslacht en borstvoeding nu, gehad of geen. Begin met het kind voor wie het consult is. Maak voor elk kind een nieuwe regel. De regels hieronder betreffen alleen het kind waarvoor dit consult is.
  Rij toevoegen
 • Deze en de volgende vragen gaan over het kind waarvoor de consultatie is aangevraagd
 • Noteer hier het geboortegewicht, het laagst gemeten gewicht en op welke dag dat was en het laatst gemeten of huidige gewicht en de dag/datum waarop dat werd gemeten
 • Ik geef toestemming de gegevens van dit consult anoniem te gebruiken voor onderzoek- of onderwijsdoeleinden
 • Ik geef toestemming eventueel te maken beeldmateriaal te gebruiken voor onderzoek- of onderwijsdoeleinden
 • Ik geef toestemming mijn persoonlijke gegevens als onderdeel van een verslag en/of antwoord als niet-versleutelde bijlage in een emailbericht te versturen
 • Bij een video consult kan het consult worden opgenomen om als dossier te dienen. Geef je hiervoor toestemming?