Geplaatst op Geef een reactie

Want, Wetenschap

niet gehinderd door enige vorm van kennis

Wie mij al langer volgt, weet dat ik een haat-liefde verhouding heb met wetenschap. Ik ben gek op wetenschap, ik denk graag wetenschappelijk en ben gek op onderzoek. Maar ik ben minder weg van de manier waarop de wetenschap wordt misbruikt en verkracht. Voornamelijk door mensen die hoe dan ook hun gelijk willen hebben en houden, of door fabrikanten die linksom of rechtsom hun verkoop willen optimaliseren, koste wat het kost. De bron van mijn inspiratie voor dit blog gaat daar ook over. Over het gebruik van wetenschap of de verwijzing daarnaar. om je gelijk te krijgen en anderen af te branden. Verder lezen Want, Wetenschap

Geplaatst op Geef een reactie

Geschiedenis

Tijdreizen is een geliefd thema voor filosofische discussies en verhalenvertellers. Teruggaan in de tijd is in theorie mogelijk, omdat tijd niet zo lineair is als ze ons toeschijnt, maar de praktische bezwaren zijn immens. Want daar loert altijd het vlinder effect. Als, door de aanwezigheid of handelingen van de tijdreizende persoon, ook maar het minste verandert, zal de toekomst van het verleden waarin hij zich bevindt onherroepelijk ook veranderen en zou het zomaar kunnen gebeuren dat hij niet meer geboren gaat worden. Reizen naar de toekomst is nog riskanter, want wie weet wat je daar gaat aantreffen, zonder dat je weet of en zo ja, hoe je dat kunt veranderen als dat nodig zou zijn. Alleen een Time Lord kan zonder complicaties, of alleen de door hemzelf gewenste complicaties heen en weer gaan door de tijd.

David Tennant reist als de Timelord The Doctor door tijd en ruimte in de TARDIS (makkelijk te verwisselen emt een Britse politie telefooncel in Doctor Who (2005– )
David Tennant reist als de Timelord The Doctor door tijd en ruimte in de TARDIS (makkelijk te verwisselen met een Britse politie telefooncel in Doctor Who (2005–)

Morgen is vandaag gisteren. Ofwel: wat nu het heden is, was gisteren de toekomst en is morgen geschiedenis. Wat nu is, is het gevolg van wat gisteren was. Dat valt niet meer te veranderen. Je kan er wel van leren, zodat wat je vandaag doet een betere verwachting voor de toekomst kan bieden. Wat in het verleden gebeurde kan voor vandaag een les zijn om de toekomst beter te maken. Dat is dus zo’n beetje de lijn in mijn verhaaltje van vandaag. Terwijl ik dit schrijf kijk ik nu en dan met een half oog naar de discussies op Facebook. Een paar daarvan gaan over verouderde adviezen. Vrouwen van mijn generatie, de oma’s van nu, waren de moeders een jaar of dertig geleden. In die tijd werden borstvoedingsadviezen gegeven waarvan nu je haren recht overeind gaan staan.

Geloof me, ik heb er een elastiek in gedaan om ze omlaag te houden.

Ik kreeg die adviezen ook en ik ben ook begonnen ze op te volgen. Deels dan toch, voor de meeste was ik te lui. Andere adviezen kwamen mij toen al heel vreemd over. Ik zocht dus meer informatie en bij mijn volgende vier kinderen wist ik beter. Daarna maakte ik mijn beroep van dat beter weten.

Veel moeders dachten oprecht dat de informatie en adviezen die zij van hun zorgverleners kregen goed waren en dat zij iets fout deden als het niet werkte of dat er iets mankeerde aan hun kind. En zij ploeterden braaf voort of gingen over op kunstvoeding, want ‘’ik had niet genoeg melk’’ of ‘’ik had wel volop melk, maar er zat niks in’’ of ”ze zeiden dat pijn aan de tepels er nu eenmaal bij hoorde, maar ik kon het niet meer opbrengen’’. Deze ervaringen delen zij nu met hun dochters die borstvoeding willen geven aan hun kleinkinderen. Dat is logisch, want dit was hun ervaring.

Minder plezierig is dat die onjuiste informatie en adviezen, die leidden tot de negatieve ervaringen van de oma’s van nu, door de zorgverleners ook werd doorgegeven aan de nieuwe generaties zorgverleners en dat in de opleidingen veranderingen maar traag zijn doorgesijpeld en vaak helemaal niet. Veel van diezelfde verlopen en beschimmelde adviezen worden nog steeds gegeven, niet alleen door de oma’s, maar ook door de zorgverleners.

(LET OP: ik scheer hier gemakshalve even de hele beroepsgroep over één kam. Uiteraard ben ik me ervan bewust dat er ook veel zorgverleners zijn die het heel goed doen en wel bijleren. Hoor je bij die laatste groep, voel je dan alsjeblieft door mijn gelamenteer niet aangesproken!)

Het wordt zorgverleners ook niet makkelijk gemaakt om goede informatie te krijgen op basis waarvan ze goede adviezen kunnen geven. De curricula van de zorgopleidingen tegenwoordig gaan meer over competenties dan over degelijke kennis. In veel HBO opleidingen zijn degelijke theoretische, evidence based colleges niet of nauwelijks meer te vinden. De studenten moeten zelf de kennis bij elkaar zoeken. Voor een deel leren ze dat tijdens de stages van de oude rotten in het vak. Juist, diezelfde waar ik het eerder over had. En voor een ander deel komt de kennis die zij over de voeding en het gedrag van de gezonde zuigeling leren van commercieel belanghebbenden. (De negatieve gezondheidseffecten daarvan kunnen dan commerciogeen genoemd worden: ziekte veroorzaakt door commercie.)

Goede en neutrale kennis over de voeding van zuigelingen hoort van wetenschappelijk geschoolde deskundigen met up-to-date kennis te komen. Dat kost uiteraard geld, die mensen moeten namelijk met het doorgeven dan die kennis hun brood verdienen, net als alle andere docenten en hoogleraren. De informatie die komt van partijen met een commercieel belang is gratis, gaat soms zelfs gepaard met extra cadeautjes en financiële voordelen. Voor onderwijs- en zorginstellingen die besparing op besparing moeten doorvoeren is dat uiteraard zeer aantrekkelijk. Zij houden, even uiteraard, zichzelf en hun studenten of medewerkers voor de gek. Niets komt voor niets. Uiteindelijk betaalt iemand de rekening. In dit geval wordt die rekening betaald door moeders en kinderen. Het kind is, zoals wel vaker, het kind van de rekening.

Laten we nu eindelijk vandaag iets leren van gisteren, zodat we het morgen beter kunnen doen. Zodat de rekening morgen niet door de kinderen hoeft te worden betaald.

Geplaatst op 2 Reacties

Voordelige cijfertjes en gezwets

verhoogd of verlaagd risico

En ja, daar is-ie weer: de druk op moeders. Het idee dat moeders worden gedwongen om borstvoeding te geven, ook als ze dat eigenlijk niet willen, en dan ook nog op basis van hooguit wankel bewijs. Ach die arme moeders toch, die zo gepusht en onderdrukt worden. Gek dat je nooit wat hoort over de falende begeleiding bij moeders die wel graag borstvoeding willen geven, maar daar door falende begeleiding vakkundig vanaf worden geholpen. Verder lezen Voordelige cijfertjes en gezwets

Geplaatst op Geef een reactie

Borstvoeding vs moedermelk: hersenontwikkeling

In eerdere blogs (bijvoorbeeld Kolven beïnvloedt bacteriële samenstelling moedermelk en Andere aspecten van afkolven) ging ik in op het verschil tussen borstvoeding en moedermelkvoeding. Een nieuw onderzoek, uitgevoerd door Keim et al en besproken door Toni Harman, bevestigt dit en gaat in op de verschillende effecten van aan-de-borstvoeding en moedermelk-fles-voeding op de hersenontwikkeling.

Verder lezen Borstvoeding vs moedermelk: hersenontwikkeling

Geplaatst op Geef een reactie

Placebo

voordelen en nadelen

Over placebo’s wordt in wetenschap-minnend-land en de antikwakzalverij nogal neerbuigend gedaan. Geneesmiddelen en therapieën die niet middels RCT’s ”bewezen” zijn, worden gezien als placebo: het werkt niet, tenzij je erin gelooft. Ik vind placebo’s en placebowerking geweldig, grandioos. Ze laten zien dat het hele idee van bewijsvoering over werkzaamheid grote hiaten vertoont. Verder lezen Placebo

Geplaatst op 3 Reacties

Bakers, secreten en rookgordijnen

Bakers, secreten en rookgordijnen

In meerdere blogs heb ik geschreven over allerlei zaken die borstvoeding geven onnodig moeilijk maken, veel moeilijker dan het eigenlijk is. Borstvoeding geven en borstvoeding nemen zijn natuurlijke, instinctief gedreven processen.  Culturele ideeën en gewoontes staan dat instinctieve weten sterk in de weg. Bakerpraatjes en rookgordijnen verbergen de natuurlijke processen en middeleeuwse opvattingen over lichamelijke secreties leiden tot ge- en verboden die volkomen overbodig en hinderend zijn. Bedenk: moeders met een kind aan de borst zijn net gewone mensen, die gewone mensendingen doen en eten. De dingen die ze echt, werkelijk niet kunnen of mogen doen zijn zeldzaam. Verder lezen Bakers, secreten en rookgordijnen

Geplaatst op 1 reactie

Boos

boos blijvend boos

Ik ben boos. Heel erg boos. Zo boos dat ik al uren lang tegen hyperventileren aanzit en mijn bloeddruk door het dak gaat, zo boos. Mijn persoonlijke heksenjager zit weer eens achter mij aan. Het blogartikel In de olie bevat volgens haar medische claims en ik zou reclame maken voor een product dat ik op basis van die vermeende claims heb ontwikkeld en verkoop. Ik ontken ten stelligste dat ik in dit artikel medische claims neerzet. Dit artikel is een bespreking van enkele wetenschappelijke artikelen (die vrijelijk voor iedereen met internet toegankelijk zijn of in wetenschappelijke tijdschriften te lezen, niet iets uit obscure hekserijboeken, geen koffiedikkijkerij of waarzeggerij), de resultaten van onderzoeken, waaraan ik na bespreking conclusies verbind. Dit is een erkende wetenschappelijke methode voor het vergaren en verspreiden van kennis. Verder lezen Boos

Geplaatst op 2 Reacties

Exacte wetenschap

exacte wetenschap

”Exacte wetenschappen zijn de takken van wetenschap die gebaseerd zijn op natuurwetten en theorieën die gekenmerkt worden door wiskundige modellering, formele logica en (met uitzondering van de wiskunde) experimentele toetsing (de wetenschappelijke methode). Ze worden, voornamelijk in Vlaanderen, soms ook aangeduid als positieve wetenschappen, in Nederland ook als bètawetenschappen.
Welke vakgebieden er precies onder vallen, is niet eenduidig bepaald. Een ruime definitie omvat alle natuurwetenschappen en technische wetenschappen alsmede wiskunde en informatica. Een beperktere definitie sluit bijvoorbeeld (delen van) de biologie en de aardwetenschappen uit en beperkt de notie grotendeels tot wiskunde, natuurkunde en scheikunde. De Nederlandse term bètawetenschappen omvat de brede definitie.” Bron: Wikipedia
Verder lezen Exacte wetenschap