Geplaatst op 5 Reacties

Container Baby Syndroom

In de VS worden ouders er  voor gewaarschuwd door oplettende kinderartsen, maar vooral door fysio- en andere therapeuten die sinds het advies om op de rug te slapen een sterke toename zien van kinderen met symptomen die tot de term containerbaby syndroom leidden. Het probleem doet zich hier en de ons omringende buitenlanden wel degelijk ook voor en meer en meer fysiotherapeuten publiceren hierover en bieden therapie aan.
(Titelfoto: Containers: vergaarbakken, afvalbakken, woningen.) Verder lezen Container Baby Syndroom