Colofon, copyright & algemene voorwaarden

Eigenaar

Gonneke van Veldhuizen-Staas, eigenaar en beheerder van deze site, is lactatiekundige NLG, volledig bevoegd leraar basisonderwijs, docent lactatiekunde en moeder van vijf inmiddels volwassen kinderen die elk voor langere of kortere tijd borstvoeding hebben gehad, en zes kleinzoons. Zij geeft op deze site en via papieren publicaties informatie over borstvoeding en opvoeding voor ouders, zorgverleners, opvoeders en andere geïnteresseerden. Zij is ook de ontwikkelaar en presentator van alle op deze site aangeboden cursussen, workshops en lezingen over de menselijke lactatie en het geven van, c.q. begeleiden bij borstvoeding en de opvoeding van het jonge kind.
Voor vragen en informatie zie contact.

Techniek

De website is ontworpen, ontwikkeld en in beheer bij Brandsome.

Logo en beeldmerk

Het logo is ontworpen door Gonneke van Veldhuizen-Staas, in samenwerking met Brandsome.

De teksten en illustraties op Eurolac.net zijn intellectueel eigendom van Gonneke van Veldhuizen-Staas, tenzij anders vermeld. Ze mogen voor niet-commercieel gebruik worden overgenomen onder de condities van Creative Commons License. In aanvulling daarop gelden tevens de volgende voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden 

De namen Eurolac Lactatiekunde, Eurolac.net, Eurolac Educatieve Programma’s en andere afgeleide namen zijn intellectueel en juridisch eigendom van Gonneke van Veldhuizen-Staas. De condities als genoemd in de licentie gelden alleen voor websites en email, niet voor gedrukte en andere elektronische media. Daarvoor moet apart toestemming worden verkregen van de auteur. Een tekst moet integraal worden overgenomen, tenzij een duidelijk als zodanig herkenbaar citaat wordt gebruikt. Er mag niets aan een tekst worden gewijzigd, de titel inbegrepen. Een tekst mag niet in een dusdanige context worden geplaatst dat de intentie van de tekst geweld wordt aangedaan. Inleidingen, commentaar e.d. van andere auteurs moeten duidelijk afzonderlijk herkenbaar zijn. Een tekst mag niet zonder toestemming van de auteur worden gebruikt voor politieke of ideologische propaganda. Bij overname van artikelen moet de naam Eurolac.net en de naam van de auteur duidelijk herkenbaar worden vermeld. Verder moet er uitdrukkelijk een link worden geplaatst naar www.eurolac.net of een directe link naar het desbetreffende artikel op Eurolac.net. De auteur heeft ten alle tijde het recht om de toestemming voor overname zonder opgaaf van redenen in te trekken. Het stuk dient dan onmiddellijk na intrekking te worden verwijderd van de betreffende website.

Beeldmateriaal 

De afbeeldingen zijn eigendom van Gonneke van Veldhuizen-Staas, tenzij anders vermeld en vallen onder de eerder genoemde ‘Creative Commons License‘, evenals de overige foto’s en illustraties bij teksten die door de auteur zijn gemaakt.

Bij bepaalde artikelen zijn foto’s of illustraties van internet in al dan niet bewerkte vorm geplaatst. Wie aantoonbaar het copyright bezit op deze afbeeldingen en bezwaar heeft tegen gebruik ervan kan per email contact opnemen. De afbeelding zal dan worden verwijderd.

Links 

Links naar items op deze site zijn toegestaan, echter alleen met uitdrukkelijke vermelding van de naam Eurolac.net en een link naar www.eurolac.net. Wanneer er rechtstreeks naar een afzonderlijk item wordt gelinkt dient zowel de naam als de url naar de gehele site te worden vermeld.

Deeplinking 

Het zogenaamde deeplinken naar afzonderlijke onderdelen van een item, zoals illustraties en foto’s, is uitdrukkelijk verboden! Dit genereert namelijk dataverkeer op kosten van Eurolac.net en wordt beschouwd als diefstal van bandbreedte.

Consult per email

Een lactatiekundige kan het beste werken als zij haar cliënten kan zien. Soms is het voor een moeder niet mogelijk om naar een praktijk te gaan of is er geen lactatiekundige in de buurt die langs kan komen. Een consult per email kan dan een alternatief zijn. In een email kun je rustig al je vragen op een rijtje zetten en je kunt eventueel een foto of filmpje toevoegen om het probleem of de situatie duidelijker te maken. Een email consult vraag je aan door het formulier in te vullen en op te sturen. Een gemiddeld email-consult bestaat uit het insturen van het formulier, gevolgd door aanvullende vragen van de lactatiekundige en jouw antwoord daarop en wordt afgesloten met een antwoord met handelplan of voorgestelde oplossingen.
Vul het formulier in voor een email consult

Disclaimer

Bij het plaatsen van artikelen en beeldmateriaal op Eurolac.net wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Informatie is waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (evidence based practice) of op de kennis en ervaring van gerenommeerde beoefenaars van de lactatiekunde (best practice). Toch kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor toepassing in specifieke omstandigheden. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke redenen dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen.

De eigenaar van het domein Eurolac.net, de beheerder van Eurolac.net alsmede alle medewerkers zoals schrijvers, vertalers en andere medewerkers en deskundigen zijn geen van allen aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende adviezen, gegevens, informatie of meningen.

Informatie over de praktijk van borstvoeding geven en over de begeleiding bij borstvoeding zijn volledig in overeenstemming met de WHO Code voor de marketing van vervangingsmiddelen voor moedermelk en de daarbij horende aanvullingen en met de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding als weergegeven door Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Verwijzingen op Eurolac.net naar derden kunnen voeren naar bronnen die door anderen worden bijgehouden en waarover de eigenaar en beheerder geen controle hebben. Alle bijdragen en links worden overigens zorgvuldig op deze zelfde criteria van WHO en Unicef getoetst. De internetsite Eurolac.net draagt daarom op geen enkele manier de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de inhoud van deze informatie.

Onze nieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat kan er een foutje insluipen. Eurolac Nieuws, Eurolac.net en Gonneke van Veldhuizen-Staas zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan.

Privacy

Gegevens van klanten die via het bestelformulier worden gegeven, adres gegevens van abonnees van de Nieuwsbrief en persoonlijke gegevens, geluid- en beeldmateriaal die werden gegeven in het kader van een persoonlijk, telefonisch of emailconsult worden alleen voor die doelen gebruikt en onder geen  enkele voorwaarde zonder voorafgaande toestemming van de betreffende persoon doorgegeven aan derden.

Winkelklanten wordt aangeraden een account aan te maken, waarin zij zelf hun gegevens kunnen beheren. Een account kan op elk moment door de gebruiker zelf worden opgeheven.

Lactatiekundige cliënten wordt eveneens aangeraden een account aan te maken. Hierin kunnen zij zelf hun persoonlijke gegevens beheren en het dossier, verslagen en uitslagen worden daarin bewaard. De cliënt heeft ten alle tijden inzage in haar dossier en andere documenten in het account. Het account wordt niet met derden gedeeld zonder expliciete toestemming van de cliënt. De cliënt gegevens worden uitsluitend gebruikt ten dienste van het begeleiden van de cliënt bij haar zorgvraag. Cliëntdossiers worden in principe 5 jaar na de laatste entry bewaard, tenzij de cliënt zelf eerder om vernietiging vraagt. (Recht van vergeten)

Geanonimiseerde gegevens van lactatiekundige cliënten kunnen worden gebruikt voor onderzoek en educatie, maar enkel na expliciete toestemming van de cliënt.

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden. 

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure en klachtenformulier.

Retourneren

Retourneren van geleverde goederen

Geplaatst op 11 Reacties

WHO-Code

WHO Code

De ”Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk” – kortweg de WHO Code – werd door de WHO opgesteld met als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheid van kinderen wereldwijd door het beschermen en bevorderen van borstvoeding. Verder lezen WHO-Code

Geplaatst op 9 Reacties

Veilig slapen, veilig samen slapen

Veilig slapen, veilig samen slapen

Een praktijk gerichte, evidence based benadering van veilige en borstvoeding bevorderende slaap arrangementen voor kinderen in het eerste levensjaar.

C.G.A van Veldhuizen-Staas, NLG © 2010, 2016, 2021

Het lichaam van de moeder is de natuurlijke leefomgeving van de zuigeling. Dichte moeder en kind nabijheid in de nacht verzekert het kind van voldoende borstvoeding en is veilig indien veilig toegepast.

Verder lezen Veilig slapen, veilig samen slapen

Geplaatst op 1 reactie

Alternatieve genezers aangepakt

Drie berichten over kwaliteit van zorg. De eerste de aankondiging dat minister Schippers de alternatieve genezers beter wil controleren op kwaliteit, de volgende van de antikwakkers vereniging die dat een slecht idee vindt, en de derde van een oud-inspecteur die vindt dat de controle ook op reguliere zorgverleners wel wat beter aangepakt kan worden, omdat daar ook nog van alles mis is.

Vanaf 1 januari zullen ook alternatieve genezers en cosmetische chirurgen op kwaliteit worden gecontroleerd. En gaan ze over de schreef, dan kunnen hun praktijken worden gesloten door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. {…} Een goede zaak, zegt gezondheidsminister Edith Schippers:  Ook alternatieve genezers worden nu aangepakt Vereniging tegen de Kwakzalverij niet blij met nieuwe kwaliteitsinspecties – BNR Nieuwsradio De eerste helft van zijn loopbaan was Jan Vesseur huisarts en daarna maakte hij carrière bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tot hoofdinspecteur aan toe: 12 december | Kwaliteit van zorg door de ogen van de patiënt – BNR Nieuwsradio

Zomaar drie berichten over kwaliteit en controle. Ik vind de mening van de antikwakker erg interessant. ‘Als je iets controleert, erken je het en dan zouden mensen wel eens kunnen gaan geloven dat het ook echt werkt.’ Maar, beste meneer Antikwak, mensen geloven al dat het werkt, anders zouden er niet zo heel erg veel complementaire zorgverleners zijn. Wat dat betreft voel ik meer mee met de emeritus inspecteur die vindt dat de zorgconsument veel meer in te brengen moet hebben in (de controle op) het zorgsysteem. Want, wat de minister en de reguliere zorgverleners ook denken en verkondigen: zorg gaat niet om en niet over de zorgverleners, maar om de zorgvragers. Of iets werkt of niet, wordt niet bepaald door wetenschappelijke onderzoeken, maar door de ervaring van de patiënt. Als de patiënt denkt, voelt of merkt dat het hem beter gaan na behandeling, dan werkt die behandeling. Ook wanneer het op placebo-effect berust. Lang leven het placebo-effect; dat is namelijk een ander woord voor de zelfgenezingskracht van de mens.

De wetenschap mag zich, wat mij betreft, voor het grootste deel bepalen tot het onderzoeken van eventuele gevaren en risico’s van om het even welke behandeling. Daar valt nog een boel eer te behalen, zowel in de reguliere als in de complementaire zorg. Het on-professioneel en on-wetenschappelijk handelen van zorgverleners is ook geen monopolie van de alternatieve zorgverlener. Er zijn voorbeelden te over van onveilig en onwetenschappelijk werkende artsen en andere reguliere zorgverleners. Ik denk aan een zekere neuroloog, om maar een voorbeeld te noemen. Of aan een onderzoek waaruit bleek dat hoe hoger opgeleid de zorgverlener hoe slechter het met de handhygiëne is gesteld. Statistisch gezien.

De obsessie van de huidige gemiddelde reguliere arts met evidence based leidt ertoe dat er een ontstellend gebrek aan theoretische basiskennis is over een aantal onderwerpen. Uiteraard denk ik dan aan borstvoeding. Borstvoeding is zwaar ondervertegenwoordigd als het gaat om onderzoek volgens de huidige gouden standaard voor wetenschappelijk onderzoek. Dat heeft enkele redenen. Ten eerste zijn er weinig financieel belanghebbenden die daar geld in willen steken. Ten tweede is het vrijwel onmogelijk om bij het voeden van een kind dubbelblind te werken en randomiseren is onethisch, dus is er weinig onderzoek en zijn er weinig ”evidence based” behandelmethoden. Dit gebrek aan bewijs wordt dan veelal geïnterpreteerd als bewijs van gebrek. Dit begint al voor er problemen te behandelen zijn, namelijk bij de vraag of borstvoeding überhaupt er toe doet. Maar het (die obsessie met evidence based) voorkomt dus ook dat zorgverleners een goede theoretische basiskennis hebben en op basis daarvan kunnen beredeneren hoe iets werkt en of het werkt. Dan zijn er ook nog aspecten als altijd gaan voor de quick fix en het behandelen van symptomen in plaats van oorzaken en een algeheel ontkennen van het belang van borstvoeding. (Eenzelfde verhaal kan ik ophangen over een fysiologische zwangerschap en baring)

Het is duidelijk: ik vind hier iets van. Of over.

En jij? Wat vind jij?

Laat het me eens weten.

Geplaatst op 15 Reacties

Moedermelk bewaren

Moedermelk kan worden afgekolfd en bewaard en vervolgens worden verwerkt en aan het kind worden aangeboden. Dit hele proces wordt besproken in een serie van vier artikelen: Afkolven van moedermelk, Moedermelk bewaren, Moedermelk verwerken en Voeden met moedermelk. Voor moedermelk kan in de meeste gevallen ook donormelk worden gelezen en het laatste artikel kan ook slaan op het voeden met andere melk dan moeder- of donormelk.

Dit is deel 2: Moedermelk bewaren
Verder lezen Moedermelk bewaren