De geboorte, voeding en opvoeding van een kind zijn gewichtige zaken. Zaken van groot gewicht voor de toekomst van dat kind.

Gewichtige zaken

Twee recente onderzoeken gaan op de gewichtige zaken in. Beide gaan over borstvoeding, levensstijl en gewicht. Rogers en Blissett probeerden de bijkomende factoren, die de uitkomsten van eerdere onderzoeken naar zuigelingenvoeding en later gewicht kunnen vertroebelen, in kaart te brengen. Yeung, Leff en Rhee vergeleken het gewichtsverloop van zuigelingen van moeders die geen borstvoeding geven met moeders die wel borstvoeding geven, maar die een gemiddeld of juist een bovengemiddeld lichaamsgewicht hebben.

Samantha L. Rogers, Jackie Blissett, Breastfeeding duration and its relation to weight gain, eating behaviours and positive maternal feeding practices in infancy, Appetite, Volume 108, 1 January 2017, Pages 399-406, ISSN 0195-6663

Yeung Hui, Leff Michelle, and Rhee Kyung E.. Breastfeeding Medicine. January 2017, 12(1): 39-47. doi:10.1089/bfm.2016.0071.

gewichtige zaken

Onderzoeken die verbanden zoeken tussen zuigelingenvoeding en later lichaamsgewicht geven elkaar tegensprekende resultaten. Dat kan worden verklaard door de opzet van die onderzoeken. Vaak wordt geen aandacht besteed aan beïnvloedende factoren, zoals de manier van borstvoeding geven, de definities van gemengde voeding en borstvoeding, en het vervolg van de periode van uitsluitend melkvoeding. Wellicht nog belangrijker is dat veel onderzoeken uitgaan van retrospectieve rapportage door de ouders.

Rogers en Blissett proberen deze valkuilen te omzeilen. Zij gingen op zoek naar verbanden tussen borstvoedingsduur, gewicht van het kind, zijn voedingspatroon en positieve maaltijd gewoonten van de moeder. Zij gingen daarbij uit van een prospectieve studie, waarbij minder geleund wordt op het geheugen van moeders, die niet wisten dat ze iets moesten onthouden. Hun resultaten zijn hoopgevend. Zij zagen een dosis-afhankelijke relatie tussen borstvoeding en gewicht van het kind, wat erop kan wijzen dat  borstvoeding eetgedrag bevordert dat beschermt tegen de ontwikkeling van overgewicht. Borstvoeding leert een kind gevoeliger te zijn voor en adequaat te reageren op signalen van zijn lichaam die honger en verzadiging aangeven. De onderzoekers observeerden bij de moeders die borstvoeding gaven adequater en gevoeliger op hun kind reageerden en meer met ze praatten.

Borstvoeding geven lijkt dus inderdaad een gunstige invloed te hebben op de gewichtsevolutie van het kind. Kinderen die geen borstvoeding krijgen hebben een groter risico op overgewicht. Het hierboven besproken onderzoek laat ook zien dat borstvoeding geven op moeder zelf een positief effect heeft. Overgewicht wordt ook vaak in familiaal verband gezien. Het kan zijn dat mensen van bepaalde families genen delen die overgewicht bevoordelen, maar er is zeker ook een sociale component, namelijk die van voedingsgewoonten die in familieverband worden doorgegeven. Wanneer moeders die borstvoeding geven gezondere keuzes maken, kan die spiraal mogelijk worden doorbroken.

gewichtige zaken

Yeung et al keken naar het gewicht op 1 jaar van kinderen die geen borstvoeding kregen en vergeleken dit met kinderen die wel borstvoeding kregen van moeders met een gemiddeld of hoger dan gemiddeld gewicht. De uitkomsten waren duidelijk: kinderen die geen borstvoeding kregen, hadden een sterkere tendens naar overgewicht (hun gewicht naar lengte ratio werd groter) dan kinderen die wel borstvoeding (4 maanden uitsluitend) kregen. Het gewicht van de moeder maakte daarbij niet uit.

Dat legt dan wel weer een ander probleem bloot: vrouwen met overgewicht hebben een lichte tendens om minder vaak voor borstvoeding te kiezen en zij hebben wat vaker problemen om hun borstvoeding doelen te behalen. Vrouwen van gewicht verdienen dus extra aandacht, zowel in voorlichting over zuigelingenvoeding als in begeleiding bij borstvoeding. De gezondheid van deze vrouwen en hun kinderen zijn gewichtige zaken!

Aanvulling

toegevoegd juni 2017

”Bacteria found in mother’s milk and areolar skin seed the infant gut and profoundly influence the development of infant microbiome.” Dit is een van de conclusies van een onderzoek door Pannaraj et al.: Bacteriën in moedermelk en op de tepelhof van moeders leveren de grootste bijdrage aan de samenstelling van het microbioom (flora) van de zuigeling.

De onderzoekers vonden dat borstvoeding blijven geven naast vast voedsel resulteert in het onderdrukken van bacteriën die worden geassocieerd met een toename van de incidentie van obesitas en een toename van bacteriën die worden geassocieerd met een afname van de incidentie van astma.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.