Daily Mail kopt:
Babies who are breast-fed until six months old are ‘better behaved as children’
En gaat verder met pakkende onderkoppen:

  • Babies more likely be badly behaved if only been breastfed for first month
  • Experts now realise breastfeeding has benefits for IQ and cognitive skills
  • Most mothers in the UK abandon breast milk very early and turn to formula
  • Unicef says diabetes could be greatly reduced if more mothers breastfed

Borstvoeding: middel tegen alle kwalen?

kansberekening, te uit je winst

Het artikel gaat gepaard met een geromanticeerde afbeelding van een voedende moeder, in all-whites met het bijschrift ”Women should feed their babies exclusively with breast milk until they are at least six months old, experts say”. Hiermee wordt borstvoeding enerzijds verheven tot iets wat alleen is weggelegd voor supermoeders en anderzijds gereduceerd tot enkel een betere soort melk. De boodschap is vanaf het  begin gemengd en geeft daarmee aan dat je het ter kennisgeving kunt aannemen, maar dat voor gewone moeders die aanbeveling een stap te ver is. En tegelijkertijd dat als je geen of kort borstvoeding geeft en je kind zich later niet goed gedraagt (whatever that me be) het gewoon altijd jouw schuld is.

Ik las het artikel diagonaal (ik ben niet zo’n fan van tabloids) en zocht naar een bron. Er werd gesproken over onderzoek, maar een deugdelijke bronvermelding bleef uit. Maar daar weet ik wel raad mee.

Ik vond de bron.

Het blijkt een Zuid Afrika uitgevoerd onderzoek te zijn, voornamelijk naar de invloed van HIV besmette moeders, de invloed van uitsluitend borstvoeding in de eerste zes levensmaanden en de invloed van sociaal-economische status. Het was een onderzoek met onderzoeksgroepen en controle groepen van redelijke grootte, maar de auteurs erkennen zelf dat de studie beperkte waarde heeft, omdat het een niet gerandomiseerd onderzoek was en omdat er geen gegevens waren verzameld over de mentale toestand van de moeders ten tijde van de geboorte van de kinderen. De onderzoekers, waarvan een een erkend en gerespecteerd expert op het gebied van borstvoeding en HIV in Afrika, dr Coutsoudis, omschrijven zelf de betekenis van hun conclusies als:

  • Promoting, protecting, and supporting EBF may result in fewer conduct disorders, in addition to the established benefits of improved nutrition and reduced morbidity and mortality.
  • Reducing conduct disorders is important because they may lead to aggressive or disruptive behaviours and are associated with an increase in later criminal behaviour and poor long-term mental health and academic achievement.

Dat wil zeggen dat gedragsproblemen later veel persoonlijke en maatschappelijke problemen kunnen opleveren en dat alles wat we kunnen doen om dat risico te verminderen waard is ingezet te worden. Dit ondanks het niet ferm bewezen oorzakelijke verband tussen het niet geven van uitsluitend borstvoeding en toename van ongewenst gedrag later.

Het onderzoek vond geen invloed van de HIV status van de moeder en later gedrag. de correlatie van uitsluitend borstvoeding en later gedrag was weinig significant en vooral de socio-economische situatie van de moeder leek bepalend te zijn.

Borstvoeding: middel tegen alle kwalen?

Nauwelijks.

Toegegeven, moedermelk is een wonderbaarlijke substantie, uniek en niet na te maken en met even wonderbaarlijke eigenschappen. Het drinken aan de borst en het geven van borstvoeding bieden zowel het kind als de moeder optimale mogelijkheden voor ontwikkeling, groei en gezondheid en het gebrek eraan verhoogt het risico van ontoereikende groei en ontwikkeling en van het oplopen van allerlei ziekten en aandoeningen. Diverse goed opgezette studies hebben ook aangetoond dat moedermelk en het drinken aan de borst beide het kind de mogelijkheid geven tot optimaal gebruik en ontplooiing van zijn potenties, zowel lichamelijk als mentaal en emotioneel.
Maar laten we niet in de valkuil stappen van het denken dat als je maar veel borstvoeding geeft je je kind overal tegen kunt beschermen. Je legt de best mogelijke basis, maar er spelen zoveel andere factoren mee, dat je er met borstvoeding geven alleen niet komt. de manier van opvoeden, hoe responsief en onvoorwaardelijk je je kind opvoed en verzorgt, de voeding die je kiest voor jezelf en voor je kind naast en na borstvoeding, de keuze die je maakt voor waar je woont en naar welke scholen je kind gaat, en zo meer en zo verder, alles telt mee in de uiteindelijke resultaten. Borstvoeding is daarvan maar een deel, een belangrijk deel, maar evengoed slechts een deel.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Uitsluitend borstvoeding in de eerste 6 levensmaanden is om allerlei redenen iets om na te streven. Soms hebben moeders en baby’s daar hulp bij nodig. Ga met problemen bij borstvoeding altijd eerst naar een lactatiekundige. Als je hulpmiddelen nodig hebt neem dan eens een kijkje in de Eurolac Lactatiekunde Winkel.


Rochat TJ, Houle B, Stein A, Coovadia H, Coutsoudis A, Desmond C, et al. (2016) Exclusive Breastfeeding and Cognition, Executive Function, and Behavioural Disorders in Primary School-Aged Children in Rural South Africa: A Cohort Analysis. PLoS Med 13(6): e1002044. doi:10.1371/journal.pmed.1002044

Abstract
Background

Exclusive breastfeeding (EBF) is associated with early child health; its longer-term benefits for child development remain inconclusive. We examine the associations between EBF, HIV exposure, and other maternal/child factors and the cognitive and emotional-behavioural development of children aged 7–11 y.

Methods and Findings

The Vertical Transmission Study (VTS) supported EBF in HIV-positive and HIV-negative women; between 2012 and 2014, HIV-negative VTS children (332 HIV exposed, 574 HIV unexposed) were assessed in terms of cognition (Kaufman Assessment Battery for Children Second Edition [KABC-II]), executive function (Developmental Neuropsychological Assessment Second Edition [NEPSY-II]), and emotional-behavioural functioning (parent-reported Child Behaviour Checklist, [CBCL]). We developed population means by combining the VTS sample with 629 same-aged HIV-negative children from the local demographic platform. For each outcome, we split the VTS sample into scores above or at/below each population mean and modelled each outcome using logistic regression analyses, overall and stratified by child sex. There was no demonstrated effect of EBF on overall cognitive functioning. EBF was associated with fewer conduct disorders overall (adjusted odds ratio [aOR] 0.44 [95% CI 0.3–0.7], p ≤ 0.01), and there was weak evidence of better cognition in boys who had been exclusively breastfed for 2–5 mo versus ≤1 mo (Learning subscale aOR 2.07 [95% CI 1.0–4.3], p = 0.05). Other factors associated with better child cognition were higher maternal cognitive ability (aOR 1.43 [95% CI 1.1–1.9], p = 0.02, Sequential; aOR 1.74 [95% CI 1.3–2.4], p < 0.001, Planning subscales) and crèche attendance (aOR 1.96 [95% CI 1.1–3.5], p = 0.02, Sequential subscale). Factors positively associated with executive function were home stimulation (aOR 1.36 [95% CI 1.0–1.8], p = 0.04, Auditory Attention; aOR 1.35 [95% CI 1.0–1.8], p = 0.05, Response Set) and crèche (aOR 1.74 [95% CI 1.0–3.0], p = 0.05, Animal Sorting). Maternal mental health problems and parenting stress were associated with increased emotional-behavioural problems on the total CBCL (aOR 2.44 [95% CI 1.3–4.6], p = 0.01; aOR 7.04 [95% CI 4.2–11.9], p < 0.001, respectively). Maternal HIV status was not associated with any outcomes in the overall cohort. Limitations include the nonrandomised study design and lack of maternal mental health assessment at the child’s birth.

Conclusions

EBF was associated with fewer than average conduct disorders and weakly associated with improved cognitive development in boys. Efforts to improve stimulation at home, reduce maternal stress, and enable crèche attendance are likely to improve executive function and emotional-behavioural development of children.