Themapagina inbakeren

Over inbakeren is veel te zeggen, ervoor en ertegen. Op deze pagina vind je (verwijzingen naar) artikelen en blogs over die voors en tegens vanuit verschillende perspectieven. Conclusie: over het algemeen zijn er betere opties dan inbakeren voor de problemen die men ermee probeert op te lossen en in veel gevallen is inbakeren een oorzaak voor ongewenste effecten op lichamelijk en psycho-emotioneel vlak. Een enkele keer kan het onder gecontroleerde omstandigheden een goede optie zijn.

Inbakeren – wat en hoe; waarom wel of niet

Hoofdartikel

Inbakeren was en is in veel tijden en culturen een veel gezien gebruik. Vaak is het opgenomen in de traditionele gebruiken, waarvan men het nut of de reden is vergeten. In andere situaties werd het gebruikt om kinderen tijdens het werk van de moeder veilig te kunnen wegleggen. In sommige culturen denkt men dat kinderen door ze strak gestrekt in te bakeren rechte ledematen zullen krijgen. In Nederland is inbakeren in het begin van de vorige eeuw in onbruik geraakt. De vernieuwde inzichten in de gezondheidszorg leerden dat kinderen van jongs af aan, naast goede en voldoende voeding, frisse lucht en bewegingsvrijheid nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Sinds enkele decennia is de gewoonte van het inbakeren in Nederland begonnen aan een rentree. Met name door de publicaties van de antroposofische consultatiebureau verpleegkundige Ria Blom zijn moeders geïnteresseerd geraakt in deze methode en zijn ook reguliere consultatiebureaus het gaan aanbevelen als middel om huilbaby’s en anderszins onrustige en veeleisende baby’s te kalmeren. Inbakeren wordt in enkele medisch-verpleegkundige richtlijnen opgenomen bij interventies voor het behandelen van excessief huilen en (veronderstelde) slaapproblemen.

Lees verder …

Veilig inbakeren

Uit Het Nieuwe Borstvoeding Boek, Stefan Kleintjes en Gonneke van Veldhuizen-Staas, uitgeverij Christofoor, voorjaar 2018

Als je, na het overwegen van de mogelijke risico’s, toch zou willen inbakeren, bijvoorbeeld omdat andere opties onvoldoende resultaat geven, of omdat je zelf even adempauze nodig hebt omdat je baby excessief blijft huilen, doe het dan op een zo veilig mogelijke manier:

  • Baker je kind nooit in als hij koorts heeft of pas is ingeënt.
  • Baker niet in gedurende de kraamweek.
  • Baker niet in als je baby ouder is dan vier maanden.
  • Leg je ingebakerde kind uitsluitend op zijn rug.
  • Leg hem op een plek die voldoet aan de richtlijnen voor veilige bedjes.
  • Zet dit bedje bij jou in de buurt.
  • Zorg voor voortdurend visueel contact.
  • Zorg dat zijn benen vanaf zijn heupen volledige bewegingsvrijheid hebben. Gebruik een ruime trappelzak.
  • Leg zijn armen op zijn borst, eventueel gekruist over de middenlijn en/of net onder zijn kin.
  • Zorg voor voldoende ruimte rond zijn borstkas, zodat hij zijn longen kan uitzetten en onbelemmerd kan ademen.

Inbakeren verdubbelt wiegendood risico

Pease AS et al. Swaddling and the risk of sudden infant death syndrome: A meta-analysis. Pediatrics2016 Jun137:e2 0153275.

heetgebakerd ingebakerd

Inbakeren is een toenemend populaire interventie in de zorg voor kinderen met ander gedrag dan de ouders en de maatschappij verwachten. Ik vind daar iets over, zoals mijn lezers wel bekend zal zijn. Inbakeren belemmert het kind in zijn bewegingsvrijheid, strak inbakeren belemmert een fysiologische groei en ontwikkeling van gewrichten en ledematen en het zorgt voor verwijdering tussen moeder en kind en daarmee van de frequentie vaak de uiteindelijke duur van borstvoeding. Emotioneel gezien zegt het tegen het kind: ”Heb je problemen? zoek het zelf maar uit, val er mij niet mee lastig.”

Lees verder …

Heetgebakerd

heetgebakerd ingebakerd

Moeders zijn er in soorten en maten. Ze kiezen allerlei voor hen al dan niet werkende strategieën voor het voeden en verzorgen van hun kinderen. Als zij die keuzes bewust hebben gemaakt op basis van goede informatie, dan zijn dat prima keuzes. Zolang er niemand schade door ondervindt. Er is een soort ongeschreven code dat moeders elkaar niet mogen afvallen in hun keuzes, ze elkaar niet mogen veroordelen en zelfs geen oordeel over elkaars keuze mogen hebben. Zodra iemand op één van de sociale media iets over een andere moeder post dat mogelijk een afkeur inhoudt van de keuzes die de besproken moeder maakt, dan is er over het algemeen al snel iemand die met het vingertje komt zwaaien: ”Ik vind dat nogal veroordelend van jou.” Bij de daarop volgende discussies komt bij de luisteraar/lezer makkelijk de term heetgebakerd naar voren.

Lees verder …

Huidcontact

Eerder vrschenen als Drempels voor huidcontact.

Inbakeren vermindert de gelegenheid tot huidcontact. Huidcontact is van essentieel belang voor het zich ontwikkelende kind en voor de ouders.

heetgebakerd ingebakerd

Decennia geleden al schreef Ashley Montagu zijn boek over de kracht van het aanraken: Touching: The Human Significance of the Skin. Hoewel volgens wetenschappelijke normen ver uit de tijd blijft het waar en actueel. In de jaren die volgden bevestigde onderzoek na onderzoek de waarde van zijn inzichten. Aanraking is van levensbelang en onze huid is een van de belangrijkste organen die voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en welzijn zorgen. Lichamelijke nabijheid en aanraking zijn voor ieder mens, in elke ontwikkelingsfase belangrijk, maar dat geldt bij uitstek voor de allerjongsten (en voor de alleroudsten die terug gaan in een kinderlijke staat).

Lees verder …

De wereld veranderen gaat in op hetzelfde thema, vanuit een iets andere hoek.

Lees verder …